Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIPS PRODUKTER PÅ HÅLLBARHETSPLATTFORMEN PRODIKT

Nu finner du LIPs produkter med produktspecifika EPDer (miljövarudeklarationer) och omfattande miljöcertifieringar på den digitala hållbarhetsplattformen Prodikt.

 

LIP arbetar med hållbarhet som högsta prioritet. Med hjälp av Prodikt kan vi underlätta hållbarhetsarbetet för dig som är byggare, projektör eller byggherre i ditt arbete med klimatberäkningar i byggprojekten.

 

På prodikt.com kan du på ett lättöverskådligt sätt se all miljöinformation för så väl enskilda byggvaror och produktsystem som för hela byggprojekt. Detta för att få en helhetsbild av ett specifikt byggprojekts totala klimatpåverkan och enkelt kunna göra klimatsmarta val.

 

Tillsammans bygger vi mer hållbart!

 

Läs mer om LIPs miljöarbete och produktspecifika EPDer här!