Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP EPS Betong 501

Värmeisolerande, lätt fyllnadsavjämningsmassa för inom- och utomhusbruk

LIP EPS Betong 501 är en lättviktsprodukt som är lättarbetad och värmeisolerande, som används som golvuppfyllnad på fasta underlag 30 - 600 mm.

45 liter - Varunummer 100808
Tekniska data
Arbetstemperatur

10 – 25° C

Blandningsförhållande

6,4 liter vatten/45 liters säck

Monterings- och justeringstid

Ca. 1 timme

Materialåtgång

45 liter torrbruk = 45 mm/m²

Skikttjocklek

Min: 30 mm i fasta konstruktioner, 50 mm i flytande konstruktion

Max: 600 mm

Pågjutning

Min. 20 mm (klass C20)

Armering

≥ 10 m² armeras i avjämningsmassan

Gångbar

Efter ca 12 timmar

Tryckstyrka

>1,2 N/mm²

Värmeledningsförmåga

0,1 W/mK

Volymvikt

Torrt materiale: 378 kg/m³

Härdat materiale: 450-520 kg/m³

Bärande konstruktion

Nej

Förpackning

45 liters/säck, vikt 17 kg/säck

Förvaring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning

Konstruktioner

Blandas i planblandare/tvångsblandare eller med maskinvisp i 100-liters tunna. Blanda 6,4 liter rent kallt vatten med 45 liters säck LIP EPS Beton 501. Blanda tills vattnet är jämnt fördelat och materialet har en homogen konsistens. Vid pumpning används samma vattenmängd. Överdosering får inte ske, endast rekommenderad utrustning ska användas, maximal slanglängd 40 meter. Applicera produkten ovanför banorna i ett jämnt lager, därefter ¨stockas¨ LIP EPS Beton 501 ut med rätskivan. Den fuktiga massan bearbetas därefter med Decolitskiva eller rivbräda. LIP EPS Beton 501 ska bearbetas färdigt inom 1 timme efter blandning.

 

OBS! Vid blandning med 6,4 liter vatten/säck är LIP 501 självtorkande. Det innebär att den når ett RF < 85 % utan att tillsatt vatten behöver avdunsta. Om den rekommenderade vattenmängden överdoseras förlängs uttorkningen, tryckstyrkan försämras och risk för slambildning/krympsprickor ökar. Var uppmärksam på att låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar hanteringstiden. Höjd rumstemperatur, sol eller liknande förkortar härdningstiden.