Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Akrylfog

Vattenbaserad akrylfog av hög kvalitet.

LIP Akrylfog är en vattenbaserad fogmassa för fogning inomhus, kring fönster, trappor och dörrar, vid lister och karmar, mellan gipsplattor och andra byggnadsdelar. Kan målas över med de flesta vattenbaserade och syntetiska färger när fogen är genomhärdad – testa innan användning. Klarar inte konstant vattenbelastning.

LIP Akrylfog används på rena, dammfria och torra samt fettfria ytor.

Fuge Vit
300 ml - Varunummer 31360
Tekniska data
Färger

NCS S0500-N

Skinnbildning

Ca. 8 min. (@+23°C/50% relativ luftfuktighet).

Base

Akryldispersion.

Densitet

1,71 g/ml.

Materialåtgång

Fogbredd i mm x fogdjup i mm = Materialåtgång i ml/m. (se Kalkylator).

Elasticitet

12,5%.

Shore A

60.

Genomhärdning

2 mm/24 h (@+23°C/50% relativ luftfuktighet).

Temperaturbeständighet

-20°C til +75°C.

Användningstemperatur

+5°C til +40°C.

Förvaring

18 månader från produktionsdatum.

Tryckstyrka

0,40 N/mm².

Konstruktioner

Underlag

Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. LIP Akrylfog kan användas utan primer på de flesta ytor som glas, aluminium, trä, betong, tegel mm.

Mycket porösa ytor primas med en blandning av 1 del LIP Akrylfogmassa och 2 delar vatten. Testa alltid vidhäftningsförmågan innan användning då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika materialen. Vid stora uppgifter rekommenderas att använda maskeringstejp, som tas bort direkt efter att fogmassan applicerats.

 

Bruksanvisning

Patronens topp skärs av med en vass kniv fogspetsen gängas fast och skärs sedan till med ett diagonalt snitt och som ska vara något mindre än fogens bredd. LIP Akrylfog appliceras med hjälp av en fogpistol.
Fogen trycks på plats och jämnas noggrant ut med en vattenmättad fogpinne, våt svamp eller våt trasa, senast 5–10 minuter efter applicering.

 

Fogdimensionering

Fogar där LIP Akrylfog används bör dimensioneras så att rörelsen hos den fria fogmassan ligger under +/- 12,5%.

Fogmassan kan användas i fogar med 0 till 25 mm bredd. För att kunna hantera maximal fogrörelse bör dock fogens bredd vara minst 7,5 mm och fogdjupet normalt hälften av fogbredden och max. 12 mm.
Fogbotten i rätt dimension används och placeras utifrån önskat fogdjup.

 

Rengöring

Verktyg rengörs och fogmassan tas bort med LIP rengöringsservettern. Härdad fogmassa kan endast tas bort mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

 

Emballage

300 ml. patron. Skall förvaras torrt och frostfritt.

 

Färg

Vit.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

Fogmassan härdar långsammare vid låg temperatur och hög fuktighet.