Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 360 Fiberputs Lätt

Cementbaserad vit fasadputs till de flesta underlag, till exempel murade ytor, isolering system, mm.

LIP 360 Fiberputs Lätt används uteslutande som fasad/slamningsputs på underlag av tegel, betong, lättbetong, cement och kalkputs, släta ytor, gipsskivor, isoleringsystem mm. kan även användas som underlag för tunnputs, silikatputs mm. vid användning som armeringsputs förstärks LIP 360 med LIP Armeringsnät för puts.

20 kg - Varunummer 250046
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Blandningsförhållande

Ca. 0,28 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk

Bearbetningstid

Ca. 4 timer ved 20°C

Skikttjocklek

2-10 mm

Härdningstid

1-2 døgn dage ved 20°C

Vidhäftning på betong, 28 dygn

≥ 0,5 N/mm²

Vidhäftning på mineralull och polystyren

0,08-0,16 N/mm²

Brandklass

A1

Tryckstyrka

≥ 5 N/mm²

Flexibilitetsstyrka

≥ 2 N/mm²

Vattenabsorption

W2

Diffusionsmotståndsfaktor

≤ 25

Materialåtgång

Ca. 1,1 kg / m² / mm

Kornstorlek

Op til 1 mm

Prov utfört med

DS/EN: 998-1

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Konstruktioner

Blandes i forholdet ca. 0,28 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til ca. 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. LIP 360 påføres med en spartel, eller sprøjtes på i lagtykkelser fra 2-10 mm i éen arbejdsgang. Evt. efterspartling og slibning udføres når spartellaget er afhærdet. Ønskes der struktur i overfladen, kan LIP 360 filtses til den ønskede struktur.

 

LIP 360 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 5°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås. Det anbefales kun at bruge LIP 360 i sommerhalvåret for at undgå evt. nattefrost.