Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 235 Snabbcement

Plastförstärkt snabbcement som blandas med sand för golv i flytande och fasta konstruktioner

Till renoveringsarbeten där man önskar att snabbt få golvet klart till beläggning.

 

OBS:
Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.

20 kg - Varunummer 242003
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C­ - ­+25°C­

Blandningsförhållande

1­ del ­LIP­ 235 ­Hurtig ­Cement ­til 4­-­5 ­dele ­støbesand-/grus ­0-8 ­mm

Bearbetningstid

Ca. 75 minutter

Gångbar

Ca. 2 timer

Klar för beläggning

Ca.­ 3-4 ­timer ­ved ­20°C

Klar för tätbeläggning

3-4­ timer ­ved ­20°C

Full belastning

Efter ­ 7­døgn ­ved ­20°C

Skikttjocklek

10 - 100mm

Materialåtgång

3,1­ - ­3,7 ­kg/­m²/cm

Tryckstyrka

Efter 28 døgn

v. ­forhold ­1:4. ­Min. ­35 ­N/mm²

v.­ forhold ­1:5. ­Min. ­28 ­N/mm²

Prov utfört med

GEV ­EMICODE: ­EC ­1 plus­ -­VERY ­LOW­ EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. ­6 ­mdr. ­i ­uåbnet ­emballage­

Förvaring/arbetsmiljö

Min. ­24 ­mdr. ­i ­uåbnet ­emballage­

Konstruktioner

Til fremstilling af LIP 235 pudslagsbeton, anvendes almindelige tvangs eller fritfaldsblandere. Ved 100 liter blander er blandingsforholdet således:

 

Det anvendte sand/grus må ikke være forurenet af salte eller andre urenheder der kan påvirke afhærdningsprocessen. 6-11 liter vand tilsættes afhængig af sandets fugtighed. Vandmængden er beregnet på baggrund af ovntørret sand. Dette blandes til en blød, jordfugtig konsistens.

 

BEMÆRK: LIP 235 skal blandes i min. 5 minutter i tvangs- eller fritfaldsblander. Når en blanding er opblandet, tømmes tvangseller fritfaldsblanderen helt for indhold inden evt. ny blanding opstartes. LIP 235 må ikke blandes med andre cementer, og der må ikke anvendes andre tilsætningsmidler. Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdnings samt hærdetid.

 

Støbemassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. LIP 235 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 5°C og 25°C.