Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 235 Snabbcement

Snabbcement som blandas med sand, till slipsats eller gjutning av golv i flytande och fasta konstruktioner.

LIP 235 Snabbcement är en spänningsfattig, plastförstärkt specialcement, används på samma sätt som en traditionell Portlandcement vid betongarbeten ex slipsats mm. LIP 235 Snabbcement används i första hand till gjutning av slipsats, där det ställs krav på att materialet är plastificerat och har en kort härdningstid, t ex. renoveringsarbeten där undergolvet ska vara klart för beläggning på kortast möjliga tid.

LIP 235 Snabbcement används även för ingjutning av golvvärmesystem. OBS! Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.

20 kg - Varunummer 242003
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandningsförhållande

1 del LIP 235 Snabbcement till 4-5 delar sand med kornstorlek 0-8 mm.

Bearbetningstid

Ca. 1 timme.

Gångbar

Ca. 90 minuter.

Klar för beläggning

Ca. 3-4 timmar vid 20°C.

Klar för tät beläggning

6 timmar vid 20°C.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C.

Skikttjocklek

10-100 mm.

Materialåtgång

3,1-3,7 kg/m²/cm.

Tryckstyrka

Efter 28 døgn

Vid blandning 1:4 min. 35 N/mm².

Vid blandning 1:5 min. 28 N/mm².

Emissioner

GEV ­EMICODE: ­EC ­1 plus­ -­VERY ­LOW­ EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr. i oöppnad förpackning.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mdr. i oöppnad förpackning.

Konstruktioner

Underlag

LIP 235 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm.

LIP Finbetong kan läggas i fasta konstruktioner med betong eller cementunderlag, eller flytande konstruktioner på folie eller liknande. Minimum 10 mm i fasta konstruktioner, för flytande konstruktioner min 45 mm.

 

Förbehandling  

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering.

Innan applicering av LIP 235 ska alltid underlaget grundas med en slamma.

 

Slamman blandas på följande sätt:

3 delar vatten

1 del LIP Betonbinder

1 del LIP 235 Snabbcement

1 del sand (kornstorlek 0-8 mm.)

Slamman röres samman och läggs sedan ut på det förberedda underlaget. LIP 275 läggs ner i den fuktiga slamman vått i vått.

 

Bruksanvisning

Blanda LIP 235 Snabbcement med sand och vatten i en tvångsblandare för bästa resultat eller en frifallsblandare (tombola).

Den använda gjutmassan 0-8 mm får inte vara förorenad av salter eller andra föroreningar som kan påverka härdningsprocessen. 6-11 liter vatten tillsätts beroende på sandens fukthalt. Vattenmängden beräknas på grundval av ugnstorkad sand.

Denna blandas till en mjuk, jordig och fuktig konsistens.

LIP 235 måste blandas i minst. 5 minuter i en tvångsblandare eller en frifallsblandare (tombola). När en blandning har blandats töms tvångs- eller frifallsblandaren helt på sitt innehåll och rengörs noggrant innan en ny blandning påbörjas. Detta för att undvika påverkan av nästa blandning.

På konstruktioner med träbjälkar installeras en tryckbeständig isolering mellan bjälkarna och ett glidlager bestående av två lager geotextil läggs ut. Därefter läggs ett 100x100x6 mm armeringsnät.

Läggning, utjämning och utjämning ska utföras i ett och samma moment. Börja därför inte med större ytor än vad som kan utföras inom den angivna bearbetningstiden på ca 1 timme. För att underlätta appliceringen så läggs anpassade avdragsbanor, applicera LIP 235 Snabbcement som komprimeras därefter dras ytan av med skenan, avdragsbanan tas bort och återfylls med LIP 235 därefter jämnas ytan ut med ett rivbräda/murslev och putsas ihop. Vid behov slätas ytan ut så att den ser slät och sluten ut.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat ma-terial får inte hällas ut i avlopp, då cement-baserat material även härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

20 kg plastlaminerade papperssäckar. Förvaras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

  • LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.
  • OBS!
    Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20° C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
  • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
  • LIP Finbetong får inte blandas med andra cementprodukter eller andra tillsatsmedel.
  • Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.
  • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd
  • Vatten får ej tillsättas när blandningen har börjat härda.
  • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.