LIP Limbruk Grov

Cementbaserat torrbruk

LIP Limbruk Grov är ett cementbaserat torrbruk med tillsatta vidhäftningsförbättrande polymerer och ugnstorkad kvartssand med en jämn sandkurva upp till 1 mm. LIP Limbruk Grov används till limning av betongsten, lecablock, lättbetong-block-element, betongelement, grundelement, brunnsringar, skorstenselelement, hällar. LIP Limbruk Grov kan även användas till Skiffer mm.*

 

Kan dessutom användas till slätspackling av väggytor samt håligheter från 3-30 mm i en arbetsgång. Vid skikttjocklek över 30 mm tillsätts ytterligare 10-20% ugnstorkad kvartssand med kornstorlek på 0-2 mm. Öppentiden på LIP Limbruk Grov är 2-3 timmar vid 20ºC och kan användas både inom- och utomhus vid temperaturer ner till 0ºC.

 

Observera att torktiden förlängs vid låga temperaturer och förkortas vid höga temperaturer.

20 kg - Varunummer 270020 , DB nr. 1972542
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Blandningsförhållande

25 kg LIP Limbruk Grov til 5-6 l vatten

Monterings- och justeringstid

2-3 timmar

Materialåtgång

Ca. 2 kg pr. m2/mm

Förvaring

Vid torr lagring är hållbarheten obegränsad.

Konstruktioner

25 kg LIP Limbruk Grov blandas under omröring med 5-6 lit rent, kallt vatten till en smidig homogenmassa utan klumpar. Låt blandningen mogna i 5 min. Blanda ytterligare en gång, därefter är massan klar att användas. Observera att vatten inte får tillsättas i bruk som har börjat härda.