Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Fog och Kakelrent F1

Rengörings- och desinfektionsmedel.

LIP Fog- och Kakelrent F1 är ett rengörings-/desinfektionsmedel som snabbt och effektivt avlägsnar smuts, mögel, alger m.m. från ytan. På absorberande ytor som cementfogar, betong etc. har LIP Fog- och Kakelrengöring en hämmande effekt som begränsar tillväxten av mögel, alger m.m.

LIP Fog- och Kakelrent kan användas på betong, keramik, kakel, trä utomhus m.m.

1 liter - Varunummer 400069
Tekniska data
Dosering

Allmän rengöring: 4–5 dl LIP Fog och Kakelrent F1 till 10 l vatten.

Svåra beläggningar: 1–2 liter till 10 liter vatten.

Desinfektion: 0,03–1,5 dl till 10 l vatten.

Innehåll

Anjoniska tensider, kvartära ammoniumföreningar.
Pr. nr. 2172181. Innehåller: Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider. pH-värde: 9,5.

Förvaring

12 mån. i oöppnat emballage. 
Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalför­packning.

Konstruktioner

Bruksanvisning

Appliceras manuellt med borste eller svamp. Kan också appliceras med tryckspruta eller högtryckstvätt.

Eftersköljning endast nödvändig inomhus.

Se LIP Skötsel och underhåll broschyren.

 

Emballage

1 ltr. Plasflaska.

Förvara frostfritt, ordentligt stängd i originalförpackning.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.