Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Fog och Kakelrent F1

Rengörings- och desinfektionsmedel

LIP Fog och Kakelrent F1 är ett rengörings-/desinfektionsmedel, som snabbt och effektivt avlägsnar smuts, mögel och alger m.m. från underlaget. På sugande underlag som cementfogar, betong m.m. har LIP Fog och Kakelrent F1 en hämmande effekt på tillväxt av mögel och alger m.m. LIP Fog och Kakelrent F1 kan användas på betong, keramik, trä utomhus m.m.

1 liter - Varunummer 400069
Tekniska data
Dosering

Allmän rengöring: 4–5 dl LIP Fog och Kakelrent F1 till 10 l vatten.

Svåra beläggningar: 1–2 liter till 10 liter vatten.

Desinfektion: 0,03–1,5 dl till 10 l vatten.

Innehåll

Anjoniska tensider, kvartära ammoniumföreningar.

Innehåller: Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider. pH-värde: 9,5.

Förvaring

Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Frostfritt.

Konstruktioner

Appliceras manuellt med borste eller svamp. Kan också appliceras med tryckspruta eller högtryckstvätt.

 

Eftersköljning endast nödvändig inomhus.