Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Siliconhartsputs 1mm

Färdigblandad, hållbar siliconhartsputs för fasader eller liknande

LIP Siliconhartsputs används som infärgad slutputs på LIP 350 Universalputs eller LIP 360 Lätt Fiberputs beroende på val av konstruktion.

 

Färg:

Som standard vit, kan fås i de flesta NCS-kulörer.

Vit
25 kg - Varunummer 100587
Farvet
25 kg - Varunummer 101409
Tekniska data
Arbetstemperatur

Min. +5°C - +30°C

Arbetsförhållanden

Undvik direkt solljus, stark vind samt hög luftfuktighet

Kornstorlek

1,5 mm

Skikttjocklek

1-4 mm beroende på val av struktur

Torktid

Ca 48 timmar vid 18°C och 65 % relativ fuktighet

Förvaring

12 månader efter produktionsdatum

Densitet

1,8 kg/liter

pH-värde

8

Ånggenomgångsmotstånd

SD(μ) (EN ISO 7783-2): Ca. 0,1

Genomtränglighet

EN ISO1062-3: w<0,08kg/m2h0,5

Konstruktioner

LIP Siliconhartsputs omröres/blandas med en omrörare med lågt varvtal, tills man får en jämn, homogen massa. Vid behov kan LIP Silconhartsputs förtunnas med 1 % vatten. Vid infärgad puts ska inget extra vatten tillsättas. Avsluta putsarbeten vid normala avgränsningar och använd puts från samma tillverkning för att undvika synbara färgskillnader. LIP Siliconhartsputs kan appliceras både maskinellt och manuellt.