Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

Miljömärkning for LIPs produkter

Byggbranschens olika miljöbedömningar

 

Det är viktigt att du som bygger – ska kunna göra medvetna val för miljön – och vi vill göra det lätt för dig att göra dessa val, genom att få våra produkter bedömda och registrerade hos de viktigaste aktörerna – gällande byggmaterial.

 

För oss på LIP är det oerhört viktigt att arbeta med produkternas innehåll och att hela tiden hålla oss uppdaterade vad gäller olika värden och regelverk. Vi anpassar och utvecklar ständigt våra produkter för att möta de miljökrav som ställs.

 

Här kan du se en aktuell lista över de bedömningarna vi fått hos Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus samt vilka produkter som är med i Svanens Husproduktportal (HPP).

 

Ladda ner PDF - Miljöbedömninger på LIPs produkter

Ladda ner PDF - Hållbarhet för LIPs produkter