Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 350 Universalputs - Grå

LIP 350 är ett cementbaserat, fiberförstärkt vidhäftning och putsbruk

LIP 350 är ett cementbaserat, fiberförstärkt putsbruk med tillsatser som förbättrar bearbetningsförmågan samt vidhäftningen på de flesta väggunderlag.

 

Till spackling av putsade ytor, betong, gasbetong (lättbetong), gipsskivor, cement och kalkputs, tegel mm. Vid risk för sprickor i underlaget ska ytan armeras med glasfiberväv. Kan användas till murstensmönster på betong, putsade underlag eller på ovanstående skivmaterial.

 

Observera! Gör alltid ett vidhäftningsprov innan applicering.

 

LIP 350 är avsett allt från vidhäftningsförberdelser till grovputs samt som underlag till tunnputs, silikatputs, silikatmålning eller liknande.

20 kg - Varunummer 250039
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Blandningsförhållande

Ca. 0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 4 liter vand pr. 20 kg sæk

Bearbetningstid

Ca. 4 timer ved 20°C

Skikttjocklek

1-6 mm

Härdningstid

1-2 døgn dage ved 20°C

Vidhäftning på betong, 28 dygn

≥ 0,5 N/mm²

Vidhäftning på mineralull och polystyren

0,07-0,16 N/mm²

Brandklass

A1

Tryckstyrka

≥ 6 N/mm²

Flexibilitetsstyrka

≥ 2 N/mm²

Vattenabsorption

W2

Diffusionsmotståndsfaktor

≤ 25

Materialåtgång

Ca. 1,4 kg / m² / mm

Kornstorlek

Op til 0,5 mm

Prov utfört med

DS/EN: 998-1

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage

Konstruktioner

Blandas i förhållandet med cirka 0,2 l rent, kallt vatten per kg pulver motsvarande cirka 4 l vatten per 20 kg säck.

 

Man tillsätter pulvret under kraftig omrörning tills man får en jämn och homogen massa. Blandningstiden är cirka 2-3 minuter. Efter 5 minuters vilotid rör man om i massan på nytt och sedan är den klar. Därefter applicerar man LIP 350 grå med stålbräda eller spatel eller sprutar ut det i skikttjocklekar på 1-5 mm under samma arbetsmoment. Eventuell efterspackling och slipning utförs när spackelskiktet harhärdat. Vill man ha en strukturerad yta kan LIP 350 utjämnas till önskad struktur.

 

LIP 350 grå kan ytbehandlas när putsen har stelnat och torkat. Vid 20 °C efter cirka 1 vecka.

 

När LIP 350 grå används som en puts i skikttjocklekar på upp till ca 6 mm kan det i synnerhet för svaga eller ej absorberande underlag vara nödvändigt att utföra arbetet som en bearbetning i två skikt. Första dagen applicerar man LIP 350 som grundningsskikt. Påföljande dag applicerar man nästa skikt enligt önskad skikttjocklek. Ytan jämnas ut om den ska målas eller lämnas för färdigbehandling med färgat slätputs. LIP 350 grå kan även användas som armeringsputs. Om LIP 350 grå används som nätförstärkt putsskikt ska nätet placeras i den yttersta tredjedelen av skiktet.

 

LIP 350 grå kan användas för fyllning av försänkta fogar vid tillsättning av 8 kg ugnstorkad kvartssand 0,3-1 mm per 20 kg. Detta rekommenderas när man efter en fasadrengöring av fastsittande färgrester i fogar vill ha en säkerhet för god vidhäftning. Efterföljande ytbehandling görs med LIP 350 grå utan sandtillsats. Man rekommenderas alltid att utföra ett vidhäftningstest. Temperaturen ska minst vara +5 °C även för underlaget. Vid låga temperaturer rekommenderas täckning och eventuell upp- värmning.

 

LIP 350 grå kan förbehandlas inom- och utomhus vid temperaturer över 5 °C. Alltför snabb torkning av spackelskiktet genom exempelvis direkt solstrålning, stark värme eller drag ska undvikas. Man rekommenderas att endast använda LIP 350 grå under sommarmånaderna för att undvika nattfrost.