Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Epoxi Primer

Transparant vidhäftningsprimer för förbehand­ling/fuktskydd av bl.a. betong.​

LIP Epoxy Primer används som vidhäft­ningsprimer på problematiska underlag innan läggning av golvspackelmassor eller montering av keramik.​

Vid applicering/montering av golvspackel/fästmassor som t.ex. epoxi, förbehandlas ytan med LIP Epoxi Primer överströs ytan med ugnstorkad kvartssand inn­an primern har härdat. Efter härdning dammsugs all överflödig sand bort innan applicering av spackel eller fästmassan.

7,5 kg - Varunummer 80070
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10 °C - +25 °C.

Bearbetningstid

Ca. 30 min. vid 20 °C​, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Materialåtgång

Ca. 200-300 g/m².

Torktid

Efter 24 timmar vid 20 °C​, och 50 % RF med en viss luftväxling ​kan nästa behandling utföras. ​

Krympning

Ingen.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 månader i oöppnad förpackning. Förvaras mörkt och kallt.

Konstruktioner

Underlag​

Alla fasta, bärkraftiga underlag. Platsgjuten betong och betongelement som är äldre än 3 månader med fäst styrka på min. 1,5 N/mm².​

 

Förbehandling

Underlaget ska vara fritt från damm, fett och cementslam samt fritt från utfällningar. Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Grundrens. Ev. genomgående sprickor ska innan be­läggning repareras med LIP Epoxi Primer eller LIP 25 Epoxi. ​

 

Bruksanvisning

De 2 komponenterna, A och B, som leve­reras tillsammans, blandas med en ma­skinblandare på låg hastighet. Underlag och arbetstemperatur ska ligga mellan 10 °C och 25 °C. Undvik att utföra arbetet i direkt solljus. Blandningstid cirka 3 min. Bearbetningstiden är cirka 30 min. vid 20 ° C. LIP Epoxi Primer appliceras med planspackel, slät roller eller pensel. ​

Vid användning av LIP Epoxi Primer och ugnstorkad kvartssand på blanka-/släta ytor, appliceras Epoxi primer innan den härdat överströs med ugnstorkadkvartssand inn­an primern har härdat. Efter härdning dammsugs all överflödig sand bort innan applicering av fästmassor eller spackel.​

 

Rengöring ​
Rester av LIP Epoxi Primer på verktyg och liknande tas bort med T-Sprit direkt ef­ter användning. Härdad primer kan endast tas bort mekaniskt. Produkten ska betraktas som farligt avfall. Använd det kommunala insamlingssystemet.​

 

Allmänt ​
LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!​

  • Låga temperaturer försvårar bearbetningen. Det är bäst att värma produkterna till rumstemperatur före användning.​
    Höga temperaturer förkortar appliceringstiden. ​
  • Att arbeta med Epoxy: ​
    Följ alltid Arbetsmiljöverkets gällande skyddsföreskrifter för härdplaster. För att arbeta med epoxiprodukter måste man som entreprenör genomgå en härdplastut­bildning. ​

    Skyddsutrustning
    ​Vid arbete på tillfällig arbetsplats är det särskilt viktigt att använda skyddsdräkt och felfria skyddshandskar anpassade för epoxiarbete. Om det finns risk att andas in damm eller gaser från epoxi eller härd­are, använd andningsskydd med lämpliga filter. Om det finns risk för stänk, använd skyddsglasögon. Det ställs speciella krav på heltäckande personlig skyddsutrust­ning och andningsskydd vid epoxisprut­ning. Ögondusch ska finnas i anslutning till arbetsplatsen.