Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Multi Kakelfix - Vit

Cementbaserad fästmassa med stor vidhäftning och flexibilitet

För montering och läggning av kakel, klinker, marmor, skiffer, väggtegel, storformatsplattor, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatiga plattoranvänds för att påskynda torktid och minska risken för flammiga fogar rekommenderar vi att använda LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix eller LIP Snabbtorkande Kakelfix.

5 kg - Varunummer 2950087
20 kg - Varunummer 200027
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C – +30°C

Blandningsförhållande 0,28 liter vatten per kg pulver, motsvarande 5,6 liter vatten/20kg säck
Materialåtgång

1,5 kg/mm/m² beroende på keramikstorlek och underlag.

Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Skikttjocklek Maximalt 10 mm
Bearbetningstid

Cirka 5 timmar vid 20°C

Monterings- och justeringstid

Cirka 30 min. vid 20°C

Gång-/fogningsbar Efter 1–2 dygn, beroende på temperatur, kaklets beskaffenhet, underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga
Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C

Dragsstyrka efter 24 timmar

> 0,5 N/mm²

Dragsstyrka efter 28 dygn

> 1 N/mm²

CE-märkning

DS/EN 12004/2: C2-TE-S1.

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data Min. 24 månader i oöppnad förpackning
Förvaring/arbetsmiljö Min. 24 månader i oöppnad förpackning
Konstruktioner

LIP Multi Kakelfix Vit blandas i förhållandet 0,28 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 5,6 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig homogen massa utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Blandningen ska användas inom 5 timmar efter blandningstillfället.

 

Applicera fästmassan med en tandad spackel, först med den släta sidan, sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämntjockt skikt, plattorna trycks och vrids fast i den fuktiga fästmassan, kontrollera med jämna mellanrum att plattan har vidhäftning och en fullgod täckning genom att lyfta en platta från underlaget. Justering av plattan kan ske upp till 30 min. efter montering beroende på underlag och plattans sugförmåga.

 

Vid montering av tunn keramik/mosaik bör fästmassan slätspacklas innan montering. Vid montering av kakelplattor som är 300 x 300 mm eller mindre rekommenderas att fästmassan har minst 80 % kontakt med både kakelplatta och underlag. Vid montering av storformatsplattor, större än 300 x 300 mm samt vid all montering utomhus och våtrum rekommenderas att plattan dubbelstryks för att säkerställa en 100 % täckning av fästmassan. Denna metod minskar risken för plattsläpp, frostsprängningar och missfärgning av fogar.

 

OBS! Golvvärme ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken (se hemsidan för mer information om när golvvärmen kan slås på).

 

Tillsätt aldrig mer vatten efter det att fästmassan har börjat härda. Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden. Fuktkänslig natursten och storformatsplattor kräver särskild hantering.