Välj produkt
Area
Skikttjocklek
mm
Spill
%
Kommentar

LIP 350 Universalputs - Grå

LIP 350 är ett cementbaserat, fiberförstärkt vidhäftning och putsbruk