Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 320E Väggputs

Cementbaserad och snabbhärdande puts för tunna och tjocka skikt.

LIP 320E är en CO2-reducerad cementbaserad och snabbhärdande väggputs för allround-bruk, som används för reparation, justering och spackling av hål och ojämnheter på tegel, råbetong, cement- och anhydritputs samt lätt- och gasbetong, etc.

LIP 320E kan spacklas i skikttjocklekar från 0–100 mm i ett arbetsmoment och kan användas både inomhus och utomhus samt i våtrum.

20 kg - Varunummer 250026
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - +25°C. 

Blandningsförhållande

0,2-0,28 liter vatten/kg pulver motsvarar 4-5,5 liter vatten/pr. 20 kg/ säck.

Monterings- och justeringstid

Ca. 15-20 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Klar för beläggning

2-3 timer vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Klar för full belastning

7 dygnvid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Brandklass

A1.

Skikttjocklek

0-100 mm.

Klar för tät beläggning

> 6 timer vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Materialåtgång

Ca. 1,6 kg/m²/mm.

Kornstorlek

Upp till 0,5 mm.

CE-märkning

SS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 9 månader i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Gjutna betong-väggar/däck äldre än 4 veckor. Slipsats äldre än 2 veckor. Lättklinkerbetongelement med en fukthalt på upp till 8%. Tegel, murbruk, råbetong, cementputs, lätt- och gasbetong m.m.

 

Förbehandling  

Underlaget skall vara bärkraftigt och fritt från genomgående sprickor. Det ska vara rengjort från separationsmedel som damm, olja, fett, vax och utfällningar. Ytligt slam slipas bort. Kalk-, fett- och tvålrester avlägsnas med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent/LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Befintliga färgskikt och vinyl slipas med sandpapper. Alternativt kan du använda LIP Supergrund. (se datablad).

Om betongytan är porös på grund av ytslamma slipas och dammsugs den noga före applicering. Slä­ta-/glatta ytor slipas innan applicering.

En primning ska alltid göras för att sluta porer­na och binda damm.

Sugande underlag inomhus primas med LIP Pri­mer 54, utspätt som 1 del primer och 10 delar vatten.

Organiska underlag primas med koncentrerad LIP Primer 54.

För mer information läs TDS eller förpackningen för LIP Primer 54

Förbehandla starkt absorberande underlag utomhus med förvattning eller blandning av slamma.

 

Bruksanvisning

LIP 320E blandas i förhållandet 0,2–0,275 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsva­rande 4–5,5 liter vatten per 20 kg säck.

Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa. Blandningstiden är 2–3 min. Efter att den har fått vila i ett par minuter rör du lång­samt i massan igen. Den är sedan klar att använda.

LIP 320E kan appliceras med en slät stålspackel. Om spacklet används i tjocka skikt kan man med fördel använda en brukslev. När spacklet har härdat till hälf­ten kan det skäras, formas och jämnas ut efter behov.
Vid användning av LIP 320E som traditionell väggputs istället för KC-bruk, tillsätt vanlig tvättad sand/formsand (0-4 mm) i förhållandet 1 del LIP 320E till 1 del sand.

På sugande underlag fuktas väggen med vatten (som har sugets in i underliggande puts) innan putsen appliceras med stålbräda eller spackel.

Putsen kan sedan jämnas till med en stålskena eller bräda och omedelbart efteråt putsas över med en gipsskiva och färdigställas.

 

Efterbehandling

Efter 2-3 timmar (vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling) kan keramik vanligtvis installeras eller avslutas med en annan beläggning.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte hällas ut i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Emballage

Plastlaminerade papperspåsar på 20 kg.
Ska förvaras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Det rekommenderas att sträva efter en jämn temperatur på minst 10°C under härdningen. Vid låga temperaturer under 10°C rekommenderas täckning och uppvärmning.
  • LIP 320 kan appliceras utomhus och inomhus vid temperaturer över 10°C. För snabb torkning av spackelskiktet, t.ex. genom direkt solljus, stark värme eller drag, måste undvikas.
  • Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar bearbetnings- och härdningstiden.
  • Tillsätt aldrig mer vatten efter det att bruket har börjat härda.
    Överdosering av vatten medför lägre styrka och krympningar.

 

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.