Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk

Cementbaserad, krympfri, spänningsfattig, plastförstärkt och snabbhärdande

LIP 245 är en snabbhärdande avjämningsmassa till grovspackling, reparation och fallbyggnad på betong, puts, kakel, natursten m. m., samt lagning av hål i väggar, trappsteg och golv m.m.

 

OBS:
Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.

15 kg - Varunummer 242027
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Blandningsförhållande

0,22 liter vatten/kg pulver motsvarande til 3,3 liter vatten/15 kg säck

Bearbetningstid

Ca. 15 min. vid 20°C

Gångbar

Efter ca. 90 min. vid 20°C

Klar för plattsättning

Efter ca. 2 - 3 timmar vid 20°C

Klar för tätbeläggning

24 timmar

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C

Materialåtgång

1,6 kg/ m²/mm

Tryckstyrka

35-45 N/mm²

Skikttjocklek

1-50 mm

Prov utfört med

DS/EN 13813: CT-C25-F6

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr. i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mdr. i oöppnad förpackning

Konstruktioner

15 kg LIP 245 bllandas i förhållandet 0,22 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 3,3 liter/15kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa. Blandningstiden är cirka 2–3 minuter. Efter att den har fått vila i 5 minuter rör du i massan igen. Den är sedan klar att använda. LIP 245 är lätt att lägga ut med en slät spackelspade och kan skäras/jämnas till under härdningsfasen.

 

Om LIP 245 läggs utan beläggningar (mattor, vinyl el.dyl.) bör en ytbehandling utföras med betongfärg eller liknande. LIP 245 kan förarbetas i ca 15 minuter vid 20 °C, lägre och högre temperaturer förkortar förarbetningstiden. Vid skikttjocklek på minst 8 mm kan avjämningsmassan fyllas enligt följande: 30 % sand (kornstorlek 0–4 mm).

 

Skikttjocklek på minst 16 mm: 50 % sand (kornstorlek 0-8 mm). Skikttjocklek på minst 20 mm: 100 % sand (kornstorlek 4–8 mm). Avjämningsmassan bör skyddas mot överdriven torkning vid drag, hög rumstemperatur, solstrålar och liknande. LIP 245 kan förberedas vid temperaturer över 10 °C och ska förvaras torrt.