Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk

Cementbaserad spackelmassa för tjocka lager.

LIP 245 Reparations och Fallbyggnadsbruk är en cementbaserad och flexibel, slitstark spackelmassa, som används till reparation, utjämning och utspackling av råbetong, cement- och anhydritspackel gjutasfalt, terrazzogolv, kermik, kakel- och klinkerbeläggningar, natursten, gasbetong, lättbetong m.m. samt lagning av hål i väggar och trappsteg. Lämpligt tillsammans med golvvärmesystem.

LIP 245 kan läggas appliceras/-spacklas från 1 mm till önskad skikttjocklek i ett arbetsmoment. LIP 245 kan bara användas inomhus. I samband med våtområden ska LIP 245 appliceras på ett godkänt tätskiktssystem.

15 kg - Varunummer 242027
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +25 °C.

Blandningsförhållande

0,22 liter vatten/kg pulver motsvarande till 3,3 liter vatten/15 kg säck.

Bearbetningstid

Ca. 15 min. vid 20 °C.

Gångbar

Efter ca. 90 min. vid 20 °C.

Klar för plattsättning

Efter ca. 2-3 timmar.

Klar för tät beläggning

24 timmar

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C.

Materialåtgång

1,6 kg/m²/mm.

Tryckstyrka

25-30 N/mm².

Vidhäftningsstyrka på betong

>1 N/mm².

Skikttjocklek

1-50 mm.

CE-märkning

DS/EN 13813: CT-C25-F6.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr. i oöppnat emballage. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mdr. i oöppnat emballage. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

LIP 245 kan användas på torra och fuktiga underlag, om de är härdade, fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel.

På icke sugande underlag, där en tät beläggning sedan ska limmas, ska LIP 245 läggas ut med en skikttjocklek på minst 1,5 mm för att bilda ett vattenabsorberande skikt. Vid utläggning av täta golvbeläggningar ska underkonstruktionen vara torr.

 

Förbehandling  

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering.

 

Primning ska alltid utföras för att sluta porerna och binda damm.

  • På råbetong späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1 del vatten.
  • På sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten.
  • På icke sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1/2 del vatten.

 

Spackling genomförs tidigast när primern har torkat (tidigast efter cirka 1 timme). På mycket sugande underlag vid läggning i tunna skikt eller när man efter spacklingen vill måla ytan, kan det vara en fördel att prima underlaget i två omgångar för att undvika hål/luftbubblor i avjämningsmassan enligt följande metod: i första skiktet späds primern 1:5 med vatten och i andra skiktet appliceras underlaget outspätt.

Vid spacklingar över 5 mm rekommenderar vi att använda en LIP Kantband så att spacklet inte har direktkontakt med väggar eller fasta konstruktioner.

 

Bruksanvisning

5 kg LIP 245 blandas i förhållandet 0,22 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 3,3 liter/15kg säck.

Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa. Blandningstiden är cirka 2–3 minuter. Efter att den har fått vila i 5 minuter rör du i massan igen. Den är sedan klar att använda. LIP 245 är lätt att applicera ut med en slät spackelspade och kan skäras/jämnas till under härdningsfasen.

Om LIP 245 läggs utan beläggningar (mattor, vinyl elller dyl.) bör en ytbehandling utföras med betongfärg eller liknande. LIP 245 kan förarbetas i ca 15 minuter vid 20 °C, lägre och högre temperaturer förkortar förarbetningstiden. Vid skikttjocklek på minst 8 mm kan avjämningsmassan fyllas enligt följande: 30 % sand (kornstorlek 0–4 mm).

Skikttjocklek på minst 16 mm: 50 % sand (kornstorlek 0-8 mm). Skikttjocklek på minst 20 mm: 100 % sand (kornstorlek 4–8 mm). Avjämningsmassan bör skyddas mot överdriven torkning vid drag, hög rumstemperatur, solstrålar och liknande.

LIP 245 kan förvaras vid temperaturer över 10 °C och ska förvaras torrt.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat material får inte hällas ut i avlopp då cement-baserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar på 15 kg. Ska förvaras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Vid primning/grundning och spackling skall golvtemperaturen vara mellan 5 °C och 25 °C.
  • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20 °C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
  • Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm.
  • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
  • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd
  • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.