Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 310 Väggspackel

Finkornigt cementbaserad spackelmassa för vägg på de flesta typer av underlag.

Till lagning och spackling av betong, puts, lättbetong, tegel, gipsskivor m.m. I våtutrymmen med varaktig fuktbelastning. Till strukturspackling och finputs både inom- och utomhus.

20 kg - Varunummer 250015
Tekniska data
Arbetsförhållanden

5°C - +30°C

Blandningsförhållande

5,6 liter vand til 20 kg

Bearbetningstid

Ca. 3 timer ved 20°C

Härdningstid

Ca. 12-24 timer ved 20°C

Skikttjocklek

0-10mm

Brandklass

A1

Materialåtgång

Ca. 1,6 kg / m² / mm

Prov utfört med

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

Konstruktioner

Blandas i förhållandet 0,28 liter rent, kallt vatten per kg pulver, vilket motsvarar 5,6 liter vatten per 20 kg säck. Tillsätt pulvret under kraftig omröring tills en smidig och homogen massa har skapats. Blandningstiden är cirka 2-3 minuter. Efter 5 minuters vila rörs blandningen om igen ochär nu klar att användas.

 

Applicera sedan LIP 310 med en spackel i upp till 10mm tjocka lager i samma rörelse. Eventuellt efterspackel och slipning sker när spackellagret har härdat. Om du vill ha en annan yta kan du t.ex. filta ytan eller använda en färgrulle för att skapa struktur. LIP 310 kan användas utomhus och inomhus vid temperaturer över 10°C. Undvik mycket snabb torkning av spackellag- ret, t.ex. från direkt solljus, stark värme eller drag.