Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Cement, grå

Cement med hög tryckhållfasthet för inom- och utomhusbruk.

LIP Cement används i samband med LIP Våtrumssystem, där det blandas med LIP Folielim 2K. Se monteringsanvisning för valt tätskiktssystem på www.lip.dk Kan användas för mindre gjutnings- och reparationsarbeten, som till exempel gjutning av stolpar, mindre golv, trappor, uttag samt för att förbättra dessa.

Grå
5 kg - Varunummer 2004448
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandningsförhållande

För cementputs: Blanda 1 del cement med 3 delar sand.
För golvbruk: Blanda 1 del cement med 4 delar sand.
För gjutning av stolpar m.m.: Blanda 1 del cement med 3,5 delar sand och 5 delar sten.

 

Kornstorlek, sand: 0–4 mm.
Kornstorlek, sten: 4–32 mm, beroende på typ av gjutning.

Påbörjad härdning

Ca. 2 timmar vid 20 °C.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C.

Gångbar

Tidigast efter 24 timmar, beroende på temperatur, vatten-mängd och underlagets fuktinnehåll och uppsugningsförmåga.

Skikttjocklek

Min. 1 mm och högst 2 mm vid blandning av LIP 2K Folielim.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Produkten innehåller

Mindre än 2 mg kromatogram/kg torr cement.

Förvaring/tekniska data

Minst 12 mån. i oöppnat emballage. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Minst 12 mån. i oöppnat emballage. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

Underlag, förbehandlingar och bruksanvisning vid gjutningar och reparationer:

Underlaget ska vara bärkraftigt. Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än fyra veckor. Golvbruk som är mer än två veckor.

 

Underlag, förbehandlingar och bruks anvisning i samband med våtrum:

Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än fyra veckor. Slipsats som är mer än två veckor.

Lättklinkerbetongelement med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydritgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor som är avsedda för keramiska materialet, gipsskivor, cementbaserade våtrumskivor, målade ytor, golvvinyl, terrazzo, gammalt kakel eller klinker.

 

Förbehandling  

Underlaget ska vara fast, bärkraftigt och släppmedel som damm, olja, fett, vax etc. ska ha tagits bort. Borttagning av kalk, fett och tvålrester görs med LIP Eco Clean Grundrent.. Vid primning med LIP Primer 54 se produktblad/emballage för rätt applicering.

OBS! På organiska underlag appliceras LIP Primer outspädd.

Vid användning utomhus eller vid tillskjutandemarkfukt används:

Slamman blandas på följande sätt:

1 del vatten

1 del LIP Betongbinder (späd med vatten 1:3)

2 delar med den färdigblandade LIP Cementen

Rör noga ihop slamman till en lämplig konsistens. Slamman appliceras med borste på underlaget därefter appliceras LIP 275 appliceras i det fuktiga underlaget, vått i vått.

LIP Supergrund används på icke sugande underlag såsom metall, gjutasfalt, epoxy, keramiska material, natursten och liknande.

 

Bruksanvisning

Till cementputs och liknande, blandas 1 del cement med 3 delar sand. Till gjutning/lagning blandas 1 del cement med 4 delar sand. Till fastgjutning av stolpar och liknande blandas 1 del cement med 3½ delar sand och 5 delar sten.

Kornstorlek sand: 0-4 mm. Kornstorlek sten: 4-32 mm, beroende på typ av gjutning. Häll lite vatten i blandningskärlet, tillsätt sand (sten) och cement. Blanda väl under tiden som resterande vatten tillsätts.

Fortsätt blanda till en jämn konsistens. Använd en betongblandare/frifallsblandare (tombola?) eller tvångsblandare för att uppnå en jämn blandning. Undvik att tillsätta för mycket vatten, ju mer vatten desto svagare blir slutprodukten.

För blandning av vattentätningsmembran blandas LIP Cement med LIP 2K Folielim i förhållandet 1:1. Följ därefter monteringsanvisningen för valt system.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat material får inte hällas ut i avlopp, då cementbaserat material även härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

5 kg plastlaminerade papperssäckar. Förvaras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.