Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 205 Expresscement

Montagecement till fast gjutning och spackling

LIP 205 används till snabb montering av ex. stolpsko mm. Reperation av betong, tegelsten, puts.

5 kg - Varunummer 100341
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C till +25 °C

Blandningsförhållande

ca. 1,3 l vatten per 5 kg

Bearbetningstid

2–3 min. vid 20 °C

Gångbar

ca. 10 min. vid 20 °C

Klar för plattsättning

Efter ca. 30 min. vid 20 °C

Klar för tätbeläggning

Efter 2–3 tim. vid 20 °C

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C

Materialåtgång

ca. 1,6 kg/l/mm

Densitet

ca. 1,6 kg/liter uppblandad

Tryckstyrka

30–35 N/mm²

Prov utfört med

GEV EMICODE: EC 1 plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Minst 6 mån. i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Minst 24 mån. i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Blanda LIP 205 med rent vatten till en klumpfri och homogen massa i 1–2 min.

Blandingsförhållanden

 

Plastisk konsistens:
3 delar LIP 205 till 1 del vatten

 

Flytande konsistens:
2 delar LIP 205 till 1 del vatten

 

Vid spackling över 5 mm i ett skikt, skall LIP 205 blandas 1:1 med ugnstorkad kvartssand. Produkten ska användas inom ca 2–3 min. och får inte efterblandas. LIP 205 kan användas vid temperaturer mellan +10°C till +25°C