Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 230 Snabb Finspackel

Cementbaserad, spänningsfattig, plastförstärkt och krympfri

Till finspackling av fasta underlag på golv och vägg.

 

OBS:
Användes inomhus, i våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt. För ökad vidhäftning och tryckstyrka kan LIP Multibinder tillsättas.

15 kg - Varunummer 4411880
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Blandningsförhållande

0,26-0,32 liter vand pr. kg pulver, svarende til 3,9 - 4,8 liter vand pr. 15 kg sæk

Bearbetningstid

Ca. 15 min. ved 20°C

Gångbar

Efter ca. 60 min. ved 20°C

Klar för beläggning

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C

Klar för tätbeläggning

Efter min. 12 timer ved 20°C

Skikttjocklek

0-10mm

Full belastning

Efter 7 døgn ved 20°C

Materialåtgång

Ca. 1,4 kg / m² / mm.

Tryckstyrka

Min. 25-30 N/mm²

Prov utfört med

DS/EN 13813: CT-C30-F8

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Konstruktioner

Blandes i forholdet 0,26-0,32 liter rent, koldt vand pr. kg pulver, svarende til 3,9- 4,8 liter vand til en 15 kg sæk. LIP 230 omrøres kraftigt til en klumpfri, pastaagtig konsistens.

 

Ved planspartling kan en smidigere spartelmasse opnås ved at øge vandmængden. Maksimal vandtilsætning til 15 kg LIP 230 er 4,5 liter.

 

LIP 230 er nem at udlægge med en glatspartel og kan skæres/glittes under hærdefasen. LIP 230 kan forarbejdes i ca. 15 min. ved 20°C, lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

 

Spartelmassen bør beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høj rumtemperatur, solbestråling el. lign.

 

Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn. LIP 230 kan forarbejdes ved temperaturer over 5°C.