Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 230 Snabb Finspackel

Krympfritt finspackel med brett användningsområde. Tidigt beläggningsbar.

LIP 230 Snabb Finspackel är en cementbaserad, slitstark och flexibel spackelmassa, som används till reparation, utjämning och utspackling av råbetong, cement- och anhydritputs, gjutasfalt, terrazzogolv, kakel- och klinkerbeläggningar, natursten, gasbetong, lättbetong m.m. Är också lämplig till lagning av hål i väggar och trappsteg.
 
LIP 230 används enbart inomhus.

15 kg - Varunummer 4411880
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +25 °C.

Blandningsförhållande

0,26-0,30 liter vatten /kg pulver, motsvarande 3,9-4,8 liter vatten per 15 kg säck.

Bearbetningstid

Ca. 15 min. vid 20 °C.

Gångbar

Efter ca. 60 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en liten luftväxling.

Klar för beläggning

Efter ca. 2-3 timmar vid 20 °C.

Klar för tät beläggning

Efter min 12 timmar vid 20 °C.

Skikttjocklek

0-10 mm.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C.

Materialåtgång

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Tryckstyrka

Min. 25-30 N/mm².

Vidhäftningsstyrka på betong

>1,5 N/mm².

CE-märkning

DS/EN 13813: CT-C30-F8.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 6 mdr. i oöppnad förpackning. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mdr. i oöppnad förpackning. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

LIP 230 Snabb Finspackel kan spacklas på torra och fasta ytor, som är rengjorda från damm, olja, vax och andra skiljeämnen. LIP 230 Snabb Finspackel kan användas som limningsunderlag på icke sugande underlag när det ska appliceras täta beläggningar ovanpå spackellagret måste det vara minst 1,5 mm tjockt för att kunna absorbera vatten från exempelvis golvlim. Vid utläggning av täta golvbeläggningar ska underkonstruktionen vara torr.

 

Förbehandling  

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Om betongytan är porös på grund av betongslamma/ytslamma slipas den och dammsugs noga före applicering. Släta/glatta ytor slipas/fräses innan applicering.

 

Primning ska alltid utföras för att sluta porerna och binda damm.

  • På råbetong späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1 del vatten.
  • På sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten.
  • På icke sugande underlag späds LIP Primer 54 i förhållandet 1 del primer till 1/2 del vatten
  • På golvspånskivor eller annat organiskt material används LIP Primer 54 koncentrerad.

Spackling genomförs tidigast när primern har torkat (tidigast efter cirka 1 timme). På mycket sugande underlag vid läggning i tunna skikt eller när man efter spacklingen vill måla ytan, kan det vara en fördel att prima underlaget i två omgångar för att undvika hål/luftbubblor i avjämningsmassan enligt följande metod: i första skiktet späds primern 1:5 med vatten och i andra skiktet appliceras underlaget outspätt.

Vid spacklingar över 5 mm rekommenderar vi att använda en LIP Kantband så att spacklet inte har direktkontakt med väggar eller fasta konstruktioner.

 

Bruksanvisning

5 kg LIP 245 blandas i förhållandet 0,26-0,32 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 3,9-4,8 liter/15kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills man får en smidig och homogen massa. Maximal vattentillsats tlll 15 kg LIP 245 är 4,8 liter. LIP 245 är lätt att lägga ut med en slät spackelspade och kan skäras/jämnas till under härdningsfasen.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

15 kg plastlaminerade papperssäckar. Förvaras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

  • Vid primning/grundning och spackling skall golvtemperaturen vara mellan 5° C och 25 °C.
  • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20 °C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
  • Spackelmassan ska under härdning skyddas mot värmepåverkan, som till exempel golvvärme, direkt solljus, drag mm. Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd
  • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
  • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd
  • Öppnad förpackning ska förslutas helt och produkten användas så snart som möjligt.