LIP 275 Snabbslipsats

Cementbaserad, plastförstärkt och färdigblandad avjämningsmassa för fasta och flytande konstruktioner inomhus

Till renoveringsarbeten där man önskar att snabbt få golvet klart till beläggning.

 

OBS:
Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.

20 kg - Varunummer 242010 , DB nr. 1972531
Tekniska data
Monterings- och justeringstid

Ca. 1,5 timmar

Klar för plattsättning

Ca. 3,5-4 timmar

Klar för tätbeläggning

Ca. 24 timmar

Materialåtgång

ca 21 kg/m²/cm

Tryckstyrka

30N/mm² efter 25 dygn

Förvaring

Ca. 6 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Blanda 25 kg LIP 275 Snabbslipsats med 1,5-2 liter vatten i en tvångsblandare för bästa resultat eller en frifallsblandare (tombola). LIP 275 Snabbslipsats blandas till en mjuk, jordfuktig konsistens. När blandningen är klar töms blandningskärlet helt innan nästa blandning påbörjas. LIP 275 Snabbslipsats ska inte blandas med annan cement eller tillsatsmedel. Öppnad förpackning ska tätförslutas och ska förbrukas snarast.

 

LIP 275 Snabbslipsats kan bearbetas vid temperaturer mellan +5° C och + 25° C. Var uppmärksam på att låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar hanteringstiden, utsätt inte spackelmassa för luftdrag, höjd rumstemperatur, solbestrålning eller liknande under härdningstiden.