Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 275 Snabbslipsats

Snabbcement för golvputs och golvgjutning i flytande och fasta konstruktioner.

LIP 275 Snabbslipsats är en färdigblandad och spänningsfattig plastförstärkt snabbslitsats/putsyta, som på samma sätt som traditionell cementbaserad gjutmassa används vid tillverkning av betong och putsyta osv.

LIP 275 används i första hand till gjutning av slipsats, där det ställs krav att materialet är plastificerat och har en kort härdningstid, t ex. renoveringsarbeten där undergolvet ska var klart för beläggning på kortast möjliga tid. I samband med våtzoner/vattenbelastade områden ska LIP 275 appliceras på ett godkänt vattentätningsmembran.

20 kg - Varunummer 242010
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5 °C - +25 °C.

Blandningsförhållande

0,08 – 0,09 liter vatten/kg pulver motsvarande 1,6-1,8 liter vatten per 20 kg.

Skikttjocklek

10-60 mm.

Monterings- och justeringstid

Ca. 1 timme vid 20 °C.

Gångbar

Efter ca 2 timmar vid 20 °C.

Härdningstid

1 timme.

Klar för plattsättning

Efter ca 2-3 timmar vid 20 °C.

Klar för tät beläggning

Efter 6 timmar vid 20 °C.

Full belastning

Efter 7 dygn vid 20 °C.

Materialåtgång

Ca. 21 kg/m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter färdigblandad.

Tryckstyrka

Min. 30-35 N/mm².

CE-märkning

DS/EN 13813: CT-C40-F6.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 18 mdr. i oöppnad förpackning. Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 mdr. i oöppnad förpackning. Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

Konstruktioner

Underlag

LIP 275 kan appliceras direkt på betong eller cementunderlag eller som flytande konstruktion. I konstruktioner där LIP 275 ligger direkt på underlaget krävs minst 10 mm skikttjocklek.
Som flytande konstruktion ska skikttjockleken vara minst 35 mm. I samband med våtrum ska skikttjockleken vara minst 45 mm. Direkt på underliggande betong m.m. måste hela konstruktionen vara torr innan en tät beläggning appliceras.

 

Förbehandling  

Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP Grundrens. Om betongytan är porös på grund av ytslam ska den slipas och dammsugas ordentligt före applicering. Släta ytor görs ojämna genom slipning före läggning. En primer ska alltid användas för att sluta porerna och binda dammet.

När LIP 275 läggs ut direkt på underlaget ska underlaget vara stabilt/fast, torrt och utan släppmedel.

Innan LIP 275 läggs ut ska underlaget bestrykas med slamma.

 

Slamman blandas på följande sätt:

1 del vatten

1 del LIP Betongbinder (späd med vatten 1:3)

2 delar LIP 275 Snabbslipsats

 

Rör noga ihop slamman till en lämplig konsistens. Slamman appliceras med borste på underlaget därefter appliceras LIP 275 appliceras i det fuktiga underlaget, vått i vått.

 

Bruksanvisning

För blandning av LIP 275 putslagsbetong används vanliga tvångs- eller frifallsblandare. Tillsätt 1,6-1,8 liter vatten per 20 kg LIP 275 och blanda till en mjuk, jordfuktig konsistens.

OBS! Blandningstiden i tvångs- eller friluftsblandningar är minst 5 minuter. När blandningen är klar töms blandningskärlet helt innan nästa blandning påbörjas. LIP 275 ska inte blandas med annan cement eller tillsatsmedel.

 

Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar bearbetnings- och härdningstiden.
Gjutmassan måste skyddas mot överdri-ven torkning på grund av drag, hög rum-stemperatur, solstrålar osv. LIP 275 kan bearbetas vid temperaturer mellan 10 °C och 25 °C.

Den flytande konstruktionen ska förstärkas med armeringsnät med minsta tråddiameter ø 5 mm. Mot väggar och fasta inredning ska LIP Kantband användas.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat ma-terial får inte hällas ut i avlopp, då cement-baserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Förpackning

20 kg plastlaminerade papperspåsar. Ska lagras torrt.

 

Färg

Grå.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

 

OBS!

 • Den redovisade härdningstiden förutsätter en temperatur på 20 °C och luftfuktighet på 50% RF med en liten luftväxling. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetnings-/härdningstiden.
 • En överdosering av den rekommenderade vattenmängden ger en minskad styrka samt ökar risken för slam och sprickbildning. Golvspackelmassa som börjat härda får inte tillsättas ytterligare vatten.
 • Golvvärmen ska vara avstängd under spacklingen för att bedöma när den kan slås på, se lip.dk/konstruktioner/arbetsråd
  För att att inte uppstår dimensionsändringar, innan den har fått full styrka.
 • LIP 275 ska inte blandas med andra cement, och det ska inte användas andra tillsatningsmaterial.
 • Låga temperaturer förlänger och högre temperatur förkortar arbets- och härdningstiden.
  Gjutmassan ska skyddas mot för snabb uttorkning pga. drag, hög rumstemperatur, solljus m.m.
  LIP 275 kan berarbetas vid temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.
 • När en blandning har blandats töms tvångsblandaren eller den friafallblandaren helt på sitt innehåll och rengörs noggrant innan en ny blandning påbörjas. Detta för att undvika att nästa blandning blir påverkas.