Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

Fästmassor

Montering av keramiska material

 

LIP fästmassor är alla tillverkade med specialcement som gör att vi får en hög vidhäftning på kort tid.

 

LIP är den enda producenten i Norden som använder en specialcement från Ålborg Portland som har egenskapen att uppnå en hög styrka inom 24 timmar. Det betyder att cementen uppnår en styrka som är upp till 100% högre än vanlig traditionell rapid cement inom 24 timmar, vilket har betydelse när man lägger keramiska material och hur snabbt man kan påbörja fogningen.

20 Produkter