Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Klinkerfog

Grovkornig cementbaseret klinkerfog.

LIP Klinkerfog är cementbaserad, grovkornig med tillsatser som* ger klinkerfogen vatten- och smutsavvisande egenskaper.

LIP Klinkerfog används för fogning av keramiska golv- och väggplattor, klinker, natursten, mosaik mm. LIP Klinkerfog är frostsäker och kan användas både inomhus och utomhus. Kan användas tillsammans med golvvärme.

LIP Klinkerfog Grå
5 kg - Varunummer 2184588
20 kg - Varunummer 220001
LIP Klinkerfog Råvit
5 kg - Varunummer 2797231
20 kg - Varunummer 220018
LIP Klinkerfog Manhatten, ljusgrå
5 kg - Varunummer 3231388
20 kg - Varunummer 220025
LIP Klinkerfog Koksgrå
5 kg - Varunummer 3683109
20 kg - Varunummer 220032
LIP Klinkerfog Brun
5 kg - Varunummer 2184604
LIP Klinkerfog Bahamabeige
5 kg - Varunummer 2184620
LIP Klinkerfog Jasmin
5 kg - Varunummer 70149
Tekniska data
Arbetstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandningsförhållande

0,15 liter vatten/kg pulver motsvarar 3 liter vatten/20 kg säck.

Materialåtgång

0,5-2 kg/m² beroende på fogbredd och keramikstorlek.

Monterings- och justeringstid

1-2 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Gångbar

Tidigast efter 12 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

Klar för vattenbelastning

Efter 24 - 48 timmar vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling, beroende på keramikens absorption.

Klar för full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

CE-märkning

DS/EN 13888: CG2WA.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Förvaring/tekniska data

Min. 24 mån. i oöppnat emballage.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt i obruten förpackning, svalt under sommarmånaderna.

Konstruktioner

Underlag

Keramik-ytan ska vara ren och torr. Fogarna ska vara fria från rester av fästmassa och ha ett enhetligt djup. Starkt sugande ke­ramik fuktas med rent vatten innan fog­ning. Vid fogning av keramik på underlag som inte är 100 % mekaniskt stabila kan LIP Multibinder tillsättas i fogmassan för att öka elasticiteten.
Detsamma rekommenderas vid fogning ovanpå golvvärmeskivor, där keramiken monteras direkt utan golvavjämning.

 

Bruksanvisning

LIP Klinkerfog blandas i förhållandet 0,15 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsva­rande 3 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Bland­ningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs långsamt upp igen, nu är den klar att användas.

Fogmassan appliceras på keramiken diagonalt med gummiskrapa eller en fog­bräda tills fogarna är helt fyllda och jäm­na. När fogmassan har satt sig efter 15– 45 min. rengörs keramik-ytan med urvriden svamp som regelbundet sköljs med rent vatten.

Foghinnor kan på syrabeständiga ytor tas bort med LIP K10 Eco Klinkerren enligt anvis­ningarna, dock tidigast efter 12 timmar när fogmassan är tillräckligt härdad.

Vid fogning av större ytor kan LIP Flyttillsats tillsättas i LIP Klinkerfog för att förenkla fogningen.

Flera förslag:

 1. Fogning kan normalt utföras först 24–48 timmar efter avslutad keramik montering beroende på keramikstorlek. Vid storformatskeramik (större än 600 x 600, eller 0,36 m² rekommenderas upp till 4 dygn vid fogning beroende vilken fästmassa som användseller beronde på underlaget. Fogmassan är färgad med pigment som kan vara svåra att ta bort på vissa typer av keramik. Fogmassan kan till en början ge överflödig färg.
 2. Beroende på vilken fästmassa som används så utförs fogningen enligt den använda fästmassan information finns på gällande TDS.

 

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten in­nan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Ej härdat material får inte spolas ner i avlopp då cementba­serat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

 

Emballage

5 och 20 kg plastlaminerade papperspåsar. Skal förvaras torrt.

 

Färger

Råvit, Manhattan (ljusgrå), Grå, Koksgrå, Brun, Bahamasbeige och Jasmin.

 

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta. 

 

OBS!

 • Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger härdningstiden.
 • Golvvärmen/Värme i golvet ska vara avstängd både före, under och efter montering av keramiken
  Se hemsidan för mer information om när golvvärme kan slås på. För att undvika snabba dimensionsförändringar
  innan full styrka uppnås.
 • Ojämnt absorberande keramik kanter, varierande vatten/cement-förhållanden och kvarvarande fukt i underlaget kan orsaka variation 
i fogfärgen.
 • Stigande restfukt kan ge upphov till vit grumling (salpeterfläckar) i fogarna.
 • Nyfogade ytor får inte täckas med plastfolie eller motsvarande och inte påverkas av drag, värme, sol eller annan kraftig uttorkning.
 • Om det finns risk för snabb uttorkning ska fogarna hållas fuktiga i min. 24 timmar, så att fullständig härdning uppnås (t.ex. torka av med en fuktig svamp).
 • Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö.
  Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö