Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP Klinkerfog

Grovkornig, cementbaserad klinkerfog

LIP Klinkerfog cementbaserad och grovkornig klinkerfog med tillsatser som ger fogen vatten- och smutsavvisande egenskaper. LIP Klinkerfog används för fogning av keramiska golvplattor och väggkakel, klinker, natursten, mosaik och glas mm. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP Klinkerfog är frostsäker och kan användas både inomhus och utomhus.

 

Färger:
Benvit, Manhattan (ljusgrå), grå, kolgrå, brun, bahamabeige och jasmin.

LIP Klinkerfog Grå
5 kg - Varunummer 2184588
20 kg - Varunummer 220001
LIP Klinkerfog Råvit
5 kg - Varunummer 2797231
20 kg - Varunummer 220018
LIP Klinkerfog Manhatten, ljusgrå
5 kg - Varunummer 3231388
20 kg - Varunummer 220025
LIP Klinkerfog Koksgrå
5 kg - Varunummer 3683109
20 kg - Varunummer 220032
LIP Klinkerfog Brun
5 kg - Varunummer 2184604
LIP Klinkerfog Bahamabeige
5 kg - Varunummer 2184620
LIP Klinkerfog Jasmin
5 kg - Varunummer 70149
Tekniska data
Arbetstemperatur

5°C - 30°C

Blandningsförhållande

0,15 liter vatten/kg pulver, motsvarande 3 liter vatten/20 kg säck

Materialåtgång

0,5-2 kg/m² beroende på fogbredd och keramikstorlek. (Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP ́s App)

Bearbetningstid

1-2 timmar vid 20°C

Gångbar

Tidligst efter 12 timmar vid 20°C

Klar för full belastning

Efter 7 dygn vid 20°C

CE-märkning

DS/EN 13888 CG2WA

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Förvaring/tekniska data

Min. 24 månader i oöppnad förpackning

Förvaring/arbetsmiljö

Min. 24 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

LIP Klinkerfog blandas i förhållandet 0,15 liter rent, kallt vatten/kg pulver, motsvarande 3 liter/20 kg säck. Pulvret tillsätts under kraftig omrörning till en smidig, homogen massa utan klumpar, med en maskinblandare eller motsvarande. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par minuter rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Fogmassan appliceras på keramiken diagonalt med gummiskrapa eller fogbräde tills fogarna är helt fyllda och jämna.

 

När fogmassan har satt sig efter 15–45 min. rengörs kakelytan med urvriden svamp som regelbundet sköljs med rent vatten. Foghinnor kan på syrabeständiga ytor tas bort med LIP Klinkerens K1 enligt anvisningarna, dock tidigast efter 12 timmar när fogmassan är tillräckligt härdad.

 

OBS! Fogning kan normalt utföras först 24–48 timmar efter avslutad keramikmontering. Under fogningen och härdningen får inte ytorna utsättas för drag, värme eller annan kraftig uttorkning. Fogmassan är infärgad med pigment som på vissa typer av keramik kan vara svåra att ta bort. Fogmassan kan till en början avge överskottsfärg. Ojämnt sugande keramikkanter, varierande förhållanden mellan vatten och cement samt restfukt i underlaget kan leda till att fogfärgen varierar. Vid täckning av golvytor med diffusionstäta material ska fogen torka i minst 3 dygn. Vid fogning av större ytor kan LIP Flytillsats tillsättas i LIP Klinkerfogen för att förenkla fogningen. Läs mer om användning av Flytillsats under Fogmassa på www.lip.dk.