Välj produkt
Area
Skikttjocklek
mm
Spill
%
Kommentar

LIP Våtrumsspackel

Färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad