Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

GÅ FREMTIDEN I MØDE MED LIP BYGNINGSARTIKLER

Med LIP Bygningsartikler kan du være sikker på, at dit kommende byggeprojekt lever op til de klimakrav, der træder i kraft fra 2023. Den traditionsrige materialeproducent har som nogen af de første i branchen udviklet produktspecifikke Environmental Product Declarations (EPD’er) og tager nu skridtet videre ved at introducere to nye produkter – en fliseklæb og en gulvspartel – med væsentligt lavere klimapåvirkning.

Fra 2023 vil Bygningsreglementet stille nye klimakrav til nybyggeri, herunder krav om livscyklusvurderinger og grænseværdier for CO2-udledning.

De nye klimakrav kommer ikke bag på LIP Bygningsartikler. Den traditionsrige producent af fliseklæb, fugemasse, facadepuds med mere har senest skiftet til en unik og mindre CO2-tung cement i udvalgte produkter, og det har medført en samlet CO2-besparelse på hele 20 procent:

- Den nye cementtype sparer os op mod 868 tons CO2 om året. Det svarer til at køre jorden rundt 167 gange i en gennemsnitlig benzinbil eller 128 husstandes forbrug af fyringsolie i et år. Så der er tale om en betydelig besparelse, lyder det fra udviklings- og kvalitetschef hos LIP, Kristian Mortensen.

PRODUKTSPECIFIKKE EPD’ER PÅ RÅVARENIVEAU
Som den eneste byggematerialeproducent i Danmark har LIP også valgt at udarbejde produktspecifikke EPD’er til en række af sine produkter, herunder fliseklæb, fugemasser, vådrumsmembraner og spartelmasser.

- Vi har en klar ambition om at være den foretrukne leverandør af materialer til fremtidens byggeri. Derfor har vi som nogen af de første i branchen udviklet specifikke EPD’er til vores produkter, der baserer sig på data helt ned på de enkelte råvarer. Det giver nemlig vores kunder et langt mere præcist og dermed retvisende billede, siger Kristian Mortensen.

Produktionen i Nørre Åby på Fyn er desuden CO2-neutral og drives i dag 100 procent af vindmølleenergi, mens fabrikken og hovedkontoret bliver opvarmet med CO2-neutral biomasse.

- For 15 år siden etablerede vi desuden et rensningsanlæg, så vi kan genbruge vandet fra vores produktion op til fem gange. Vi har også installeret en udsugning, som sikrer, at 99 procent af vores råvareforbrug ender i posen og kommer ud til kunden, fortæller Kristian Mortensen.

LIP er desuden medlem af Green Building Council Denmark og er registreret i Svanens produktdatabase under byggematerialer, der lever op til Svanemærket byggeri, samt en række andre internationale miljødatabaser.

LANCERER NY CO2-REDUCERET FLISEKLÆB OG GULVSPARTEL
For at være på forkant med udviklingen i byggebranchen lancerer LIP snart to nye produkter med en væsentligt lavere klimapåvirkning.

Det ene produkt er en ny fliseklæb med navnet LIP 527, som kommer med et reduceret CO2-udslip på hele 60% lavere CO2-emissioner sammenlignet med FEICA branchestandard for EPD, Modified mineral mortars, group 2 - for reduceret klimapåvirkning. Det andet produkt er en selvnivellerende gulvspartelmasse med navnet LIP 227, der har en CO2-reduktion på 50% sammenlignet med FEICA branchestandard for EPD, Modified mineral mortars, group 1 - for reduceret klimapåvirkning.

Begge produkter er lavet med specialudviklede cementer samt biobaserede polymerer. Med de nye formuleringer kan landets håndværkere stadig forvente samme høje kvalitet som altid, garanterer Kristian Mortensen:

- Både LIP 527 og LIP 227 har blandt andet samme egenskaber og styrkeudvikling som vores traditionelle produkter. Den eneste forskel er den væsentligt lavere CO2-udledning, understreger han.

Begge produkter er godkendt til brug i DGNB- såvel som svanemærkede byggerier, og kommer i FSC-mærket papiremballage.