Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Multifuge

Alsidig cementbaseret fugemasse.

LIP Multifuge er en fleksibel, polymerforstærket, cementbaseret fugemørtel med vand og smudsafvisende egenskaber. LIP Multifuge anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glas m.m. LIP Multifuge er især velegnet til fugning af ikke sugende fliser. LIP Multifuge er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.

LIP Multifuge Manhatten, lysegrå
5 kg - Varenummer 51032 , DB nr. 5106413
20 kg - Varenummer 230000 , DB nr. 1972721
LIP Multifuge Grå
5 kg - Varenummer 51049 , DB nr. 5106415
20 kg - Varenummer 230017 , DB nr. 1972519
LIP Multifuge Koksgrå
5 kg - Varenummer 51056 , DB nr. 5106416
20 kg - Varenummer 230024 , DB nr. 1972520
LIP Multifuge Sand
5 kg - Varenummer 51100 , DB nr. 5157280
20 kg - Varenummer 230031 , DB nr. 1972521
LIP Multifuge Perlehvid
5 kg - Varenummer 51087 , DB nr. 5147035
20 kg - Varenummer 230048 , DB nr. 1972522
LIP Multifuge Jasmin
5 kg - Varenummer 51063 , DB nr. 5147034
LIP Multifuge Hvid
5 kg - Varenummer 51124 , DB nr. 5223175
LIP Multifuge Sort
5 kg - Varenummer 51117 , DB nr. 5223174
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Blandingsforhold

0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til 4 liter vand pr. 20 kg sæk.

Forbrug

0,4-1,9 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse.

Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP ́s App.

Anvendelsestid

1-2 timer ved 20°C.

Gangbar

Tidligst efter 8 timer ved 20°C.

Klar til vandpåvirkning

Efter 24-48 timer ved 20°C afhængig af flisens sugeevne.

Klar til fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

DS/EN 13888

CG2WA

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

Flisefladen skal være ren og tør. Fugerne skal være fri for rester af fliseklæb og have en ensartet dybde. Stærkt sugende fliser opfugtes med rent vand inden fugning.  

På organiske underlag som ikke er 100% mekanisk stabile kan fugemassen tilsættes LIP Multibinder for at øge elasticiteten. Ved fugning af større arealer kan LIP Multi­fuge tilsættes LIP Flydemiddel for at lette udfugningen.

 

Brugsanvisning

Blanding foretages med 0,2 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 4 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug.

 

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med gummispartel eller fugebræt indtil fugerne fremstår helt fyldte og ensartede. Når fugemassen har sat sig efter 15-45 min. rengøres fliseoverfladen med en hårdt opvredet svamp som hyppigt skylles i rent vand. Fugeslør kan på syreresistente overflader fjernes med LIP Klinkerens jvf. anvisningerne, dog tidligst efter 12 timer når fugemassen er tilstrækkelig afhærdet.

 

Bemærk: Fugning kan sædvanligvis først foretages 24-48 timer efter endt flisemontering. Ved store fliser (større end 60x60) anbefales op til 4 døgn før fugning. Nyfugede arealer må ikke afdækkes samt påvirkes af træk, varme og anden kraftig udtørring. Fugemassen er indfarvet med pigmenter som på visse flisetyper kan være svære at fjerne. Fugemassen kan i begyndelsen afgive overskudsfarve. Uens sugende flisekanter, varierende vand/cementforhold, samt restfugt i underlag, kan medføre variation i fugefarven.

 

Ved fugning af fliser på underlag som ikke er 100% mekanisk stabile, kan der tilsættes LIP Multibinder til fugemassen for at øge elasticiteten. Ved fugning af større arealer kan fugemassen tilsættes LIP Flydemiddel for at lette udfugningen. 

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke på­tage os ansvar herfor.