Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

Byggebranchens forskellige miljøvurderinger

 

Det er vigtigt, at du, som bygger, skal kunne foretage bevidste valg for miljøet, og vi vil gøre det let for dig at foretage disse valg ved at få vores produkter vurderet og registreret hos de vigtigste aktører – hvad angår byggematerialer. Hos LIP er det overordentligt vigtigt at arbejde med produkternes indhold, og hele tiden holde os opdateret vedrørende forskellige værdier og regelsæt. Vi tilpasser og udvikler løbende vores produkter for at leve op til de miljøkrav, som bliver stillet.

 

Bæredygtigt byggeri med LIP

Hent miljøbrochuren

LIP’s produkter er et trygt valg for godt indeklima

 

Vi opholder os mere og mere indendørs – hvilket stiller høje krav til indendørs luftkvalitet. Valget af byggematerialer, som bygges ind i vægge og gulve, bliver hermed ekstra vigtigt. Jo lavere udslip (kaldet emissioner) materialet sender ud, desto bedre er indeklimaet og luftkvaliteten for dem, som skal bo og arbejde i huset.

 

LIP er et godt og trygt valg

LIP’s produkter til gulvafretning, vægspartling, våd- rumssystemer samt fliseklæb og fugemasser har meget lave emissionsværdier, og er derfor et trygt valg.

 

EMICODE®

Er et tysk indeklimasystem, som er baseret på tests af bl.a. VOC-emission, hvilket gør det muligt at sammenligne og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af bygningens indeklima.
Ud fra en emissionstestrapport udført af akkrediterede laboratorier kan man hos GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) ansøge om licens til at anvende EMICODE- mærket på et produkt.

Vi værner om vores kunders arbejdsmiljø

 

Dit helbred og miljøet er vigtigt for os. Derfor arbejder vi hos LIP med løbende at forbedre vores produkter – så de holder absolut topklasse teknisk set, og samtidig har gode miljømæssige egenskaber, både af hensyn til dig, som arbejder med dem, og for miljøet skyld.

 

Fri for respirabelt silikatstøv

Arbejder du til daglig med byggematerialer, er det vigtigt at vælge produkter, som også er gode for dig over tid. LIP’s produkter er fri for respirabelt (krystalinsk) silikatstøv og er således gode for dig, som til daglig arbejder med cementbaserede produkter.

 

I Sverige har Arbejdstilsynet udarbejdet en grænseværdi for, hvad der anses for godkendt indhold, for at dette ikke skal påvirke brugerne. Grænseværdien er 0,1 mg/m3 målt som en gennemsnitlig tidsvægtet eksponering på otte timer. Grundsandet, som indgår i vores spartel, fuge og klæb indeholder intet respirabelt kvartsstøv, og derfor opstår eller opbygges der heller ikke den slags støv under arbejdet med vores produkter.

 

Kromindhold

Ca. halvdelen af LIP’s produkter er helt fri for krom, og det er vi stolte over. I tabellen over produkternes holdbarhed i denne brochure kan du se hvilke.

 

Det er cementtypen, som afgør, om produkterne indeholder krom. I forhold til de produkter, der stadig har krom i sig, er det vigtigt, at du følger holdbarhedsanvisningen for dit arbejdsmiljøs skyld. Udløbsdatoen angiver nemlig, hvornår der kan være risiko for, at produktet fx frigør krom. Dette indtræffer først, efter produktet har opnået en bestemt alder. Efter udløbsdatoen bør produktet ikke anvendes for at undgå, at f.eks. kromallergi fremkaldes.

 

20 kg-emballage

Nu om dage leveres de fleste af vores produkter i 20 kg-sække i stedet for som tidligere 25 kg. Dette gør vi af hensyn til dig og din ryg – så du ikke bliver overbelastet og slidt ned. På den måde har vi tænkt på dit arbejdsmiljø og gjort din hverdag lidt ”lettere”.