Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Thermodyn

Lyddæmpende letvægtspudslag.

LIP Thermodyn er velegnet til opbygning af gulvkonstruktioner, hvor der ønskes lav vægt samt trinlydsdæmpning. LIP Thermodyn udlægges som almindeligt pudslag og når gulvet er tørt efter ca.1 døgn, påføres der evt en LIP gulvspartelmasse i f.eks. 10 mm lagtykkelse eller der klæbes fliser på direkte.

33 liter - Varenummer 100600 , DB nr. 1808160
Teknisk data
Byggehøjde

10-450 mm.

Temperaturbestandighed

-40°C - +110°C.

Varmeledningsevne

0,122 W/m2K.

Brandklasse

Uden spartelmasse: Bfl-s2.

Med spartelmasse: A1fl.

Trykstyrke

Min. 30 MPa ved 10 mm LIP 220 Gulvspartelmasse. Værdier er fremkommet v. 40 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 Gulvspartelmasse.

Min. 25 MPa ved 5 mm LIP 220 Gulvspartelmasse. Værdier er fremkommet v. 40 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 Gulvspartelmasse.

E-modul

25 GPa. Værdier er fremkommet v. 40 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 Gulvspartelmasse.

Forbrug

0,69 kg/liter.

Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Anvendelsestid

Ca. 30 min. ved 20°C , og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Gangbar

1-2 døgn v/+20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Klar til flisebelægning

Direkte på Thermodyn: Ca. 1 døgn v/+20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Ovenpå gulvspartel : Ca. 2-3 timer v/+20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Klar til tæt belægning

Ovenpå gulvspartel: Ca. 24 timer v/+20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Trinlyddæmpning iht. DIN/EN ISO 10140

Ved betonunderlag:

70 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 23 dB.

50 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 21 dB.

30 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 18 dB.

 

Ved træunderlag:

70 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 24 dB.

50 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 24 dB.

0 mm LIP Thermodyn + 10 mm LIP 220 = 18 dB.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 måneder (ved +5°C - +20°C).

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 måneder (ved +5°C - +20°C).

Vejledning

Underlag

LIP Thermodyn kan udlægges på beton, svalehaleplader, trækonstruktion, gamle trægulve mm.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være tørt og fri for støv.

 

Brugsanvisning  

LIP Thermodyn blandes i en spand eller tvangsblander, hvor granulat og det dertilhørende bindemiddel blandes grundigt sammen. Blandetid minimum 3 minutter til massen har en glinsende overflade. Det er vigtigt at bindemiddelet har stuetemperatur (+20°C) for korrekt sammenblanding. Derefter udlægges og afrettes LIP Thermodyn som traditionelt betonpudslag og klappes efterfølgende med et pudsebræt. Ved gulvvarme komprimeres LIP Thermodyn godt omkring varmekilden, så der ikke er luftlommer og der må max. være 30 mm LIP Thermodyn ovenover varmekilden. Sørg for god udluftning ved indendørs brug.

 

Rengøring

Værktøj og spand/tvangsblander skrabes ren. Hærdet materiale fjernes mekanisk. Det anbefales at bruge handsker.

 

Emballage

Plastpose + 1 liter plastflaske (plastflasken ligger i posen med granulat).

 

Farve

Sortbrune pimpsten med farvet vinylgranulat (kan variere i farve).

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.