Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 330 Reparationsmørtel

Cementbaseret og slidstærk Hurtighærdende mørtel til pudsning af vægge.

LIP 330 er en cementbaseret og slidstærk hurtighærdende mørtel til pudsning af vægge. Til både indendørs- og udendørsbrug.

5 kg - Varenummer 250060 , DB nr. 2270866
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10 °C til +25 °C.

Blandingsforhold

1) 0,18-0,26 liter vand/kg pulver.
2) 0,9-1,3 liter vand/5 kg (sæk).

Anvendelsestid

Ca. 15-20 min. ved 20 °C.

Klar til påføring

2–3 timer ved 20 °C.

Klar til maling

7 døgn ved 20 °C.

Brandklasse

A1.

Lagtykkelse

0-80 mm.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/m²/mm.

Kornstørrelse

0,5 mm.

Afprøvninger

DS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Mindst 9 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Mindst 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag
Beton, cement og anhydrit puds, mur- sten, let- og gasbeton m.m. Anvendelsesområde: Til reparationer og udfyldning af huller og sprækker i lagtykkelse fra 0-80 mm. LIP 330 er fugtstabil, men i vådrum skal man ofte også anvende et godkendt vådrumssystem.

Forbehandling
Underlaget skal være stabilt og uden gennemgående sprækker. Det skal renses grundigt for støv, olie, fedt og andre slipmidler. Afrensningen skal foretages med LIP Grundrens. Overfladeslam eller lignende slibes bort og underlaget støvsuges. Løstsiddende materiale fjernes. Jævne/glatte overflader gøres ru ved hjælp af slibning/fræsning. Stærkt sugende overflader forbehandles med LIP Primer 54, der fortyndes med vand i forholdet 1:10.

Brugsanvisning
Rent, koldt vand blandes med pulver (se blandingsforholdet under de tekniske data).
Pulveret tilsættes under kraftig omrøring, til det får en smidig og homogen masse. Omrøringstiden er ca. 2-3 min. Vent et par minutter og rør igen, derefter er mørtlen klar til anvendelse.
LIP 330 kan påføres med glat stålspartel. Ved spartling i tykke lag, kan man med fordel bruge en murske. Når mørtlen er halvt hærdet, kan den skæres, formes og glittes efter behov.
OBS! Vi anbefaler, at man stræber efter en jævn temperatur på mindst 15 °C under hærdefasen. Ved temperaturer under 10 °C anbefaler vi, at overfladerne dækkes til og opvarmes.
Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden. Undgå direkte sollys, stærk varme, træk o. lign., så mørtlen ikke tørrer for hurtigt ud.

Efterbehandling
Efter 2-3 timer (20 °C) kan overfladen viderebearbejdes. Først efter 7 døgn, kan man male overfladen.

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand inden mørtlen hærder. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.
OBS! Uhærdet materiale må ikke hældes ud i afløbet, da ce- mentbaseret materiale også hærder i vand og derved kan tilstoppe afløbet.

Generelt
LIPs produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol.
Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad.