Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 330 Reparationsmørtel

Cementbaseret og slidstærk. Hurtighærdende mørtel til pudsning af vægge.

LIP 330 er en cementbaseret og slidstærk hurtighærdende mørtel til pudsning af vægge. Til både indendørs- og udendørsbrug.

5 kg - Varenummer 250060 , DB nr. 2270866
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C til +25°C.

Blandingsforhold

1) 0,18-0,26 liter vand/kg pulver.
2) 0,9-1,3 liter vand/5 kg (sæk).

Anvendelsestid

Ca. 15-20 min. ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Klar til påføring

2–3 timer ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Klar til maling

7 døgn ved 20°C.

Brandklasse

A1.

Lagtykkelse

0-80 mm.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/m²/mm.

Kornstørrelse

0,5 mm.

CE-mærkning

DS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Mindst 9 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Mindst 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Underlag  

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton m.m.

Murværk, råbeton, cementpudslag samt let- og gasbeton m.m.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund. (se datablad)

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

 

Brugsanvisning  
LIP 330 blandes i forholdet 0,18-0,26 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 0,9-1,3 liter pr. 5 kg sæk.

Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minut­ters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug.

Anvendelsesområde: Til reparationer og udfyldning af huller og sprækker i lagtykkelse fra 0-80 mm. LIP 330 er fugtstabil, men i vådrum skal der anvendes et godkendt vådrumssystem.

LIP 330 kan påføres med en glat stålspartel. Anvendes spartlen i tykke lag, kan man med fordel anvende en murske. Når spartlen er halvt hærdet kan den skæres, formes og glittes efter behov.

 

Efterbehandling

Efter 2-3 timer (20°C) kan overfladen viderebearbejdes. Først efter 7 døgn, kan man male overfladen.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden mørtlen hærder. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. OBS! Uhærdet materiale må ikke hældes ud i afløbet, da cementbaseret materiale også hærder i vand og derved kan tilstoppe afløbet.

 

Emballage

Plastlaminerede papirposer på 5 kg.

Skal opbevares tørt.

 

Farve

Grå.

 

Generelt

LIPs produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Det anbefales at efterstræbe en jævn temperatur på min. 10°C i hærdefasen. Ved lave temperaturer under 10°C tilrådes inddækning og opvarmning.
  • LIP 330 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.
  • Lave temperaturer forlænger anvendelses- samt hærdningstid, og høje temperaturer forkorter anvendelses- samt hærdetid.