Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 248 Standfast udendørs spartelmasse

Cementbaseret gulv- og vægspartelmasse.

LIP 248 er en standfast cementbaseret og hurtighærdende væg- og gulvspartelsmasse, der anvendes til reparation og spartling af huller, revner og ujævnheder på beton, cementpudslag, terazzo, murværk, trappetrin, trappeafsatser m.m. Den kan desuden anvendes til opbygning af fald og opretning af gulv- og vægflader i lagtykkelser fra 2-50 mm i én arbejdsgang. Ved lagtykkelser over 8 mm kan LIP 248 iblandes op til 50% kvartssand (0,3-1 mm).

 

LIP 248 kan benyttes såvel indendørs som udendørs samt i vedvarende vandbelastede områder. LIP 248 anbefales ikke til svage, lette og porøse overflader såsom gasbeton og kalkbaserede underlag. LIP 248 kan anvendes som underlag for fliser og klinker samt maling og øvrig gulvbelægning. LIP 248 kan endvidere anvendes som slidlag på områder uden hård belastning. Spartelmassen kan glittes og filtses, og er generelt meget let at forarbejde. Den revner ikke og er klar til belægning efter 2-3 timer (20°C.)

15 kg - Varenummer 100365 , DB nr. 1884747
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,18-0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til 2,7-3 liter vand pr. 15 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 15 min. ved 20°C.

Gangbar

Ca. 2-3 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

2-50 mm. i én arbejdsgang.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 24 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter udtørring, almindeligvis efter 5-7 døgn ved 20°C.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/pr. m²/mm.

Densitet

Ca. 1,8 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

30-35 N/mm².

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C30-F6.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Forbehandling

Underlaget kan være tørt eller fugtigt. Det skal være frostbestandigt og uden gennemgående revner. Slamlag bortslibes og støvsuges. Løse partier fjernes. Underlaget rengøres for støv, olie, fedt og andre skillemidler. Afrensning foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

 

Indendørs

Beton og afretningslag primes med LIP Primer 54 fortyndet med vand 1:1. 

Glatte og ikke sugende underlag primes LIP Supergrund i et lag svarende til 2-300 g/m². Males spartelmassen efterfølgende, bør underlaget inden spartling primes ad 2 omgange. 1. lag fortyndes med vand  1:5, 2. lag ufortyndet. Dette sikrer spartelmassen en mere ensartet overflade. 

 

Udendørs

Sugende underlag forvandes grundigt inden spartling. Der må ikke forekomme blankt vand på underlaget. Alternativt svummes underlaget med 1 rumdel LIP 248 og en rumdel LIP Betonbinder fortyndet med vand 1:3. Svummemørtlen kostes grundigt ned i underlaget. Efterfølgende spartling  foretages vådt i vådt. Sker spartling  ad flere omgange svummes der mellem hvert nyt lag. 

Glatte og ikke sugende underlag  primes med LIP Epoxyprimer i 1 lag svarende til 2-300 g/m². Mens primeren er våd overstrøs med LIP Ovntørret Kvartssand. Der anvendes 1-2 kg. LIP Ovntørret Kvartssand pr. kvm. Når primeren er tør, fejes og støvsuges det løse sand op. I tvivlstilfælde kontakt da LIP teknisk service. 

 

Brugsanvisning

LIP 248 blandes i forholdet 0,18-0,2 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 2,7-3 liter pr. 15 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2 3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. LIP 248 kan påføres med en glatspartel. Under hærdeprocessen kan spartelmassen skæres, formes og glittes efter behov.

 

Bemærk: Det anbefales at holde en temperatur på min. 15°C i hærdefasen. Ved lave temperaturer under 10°C tilrådes inddækning og opvarmning. Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn. LIP 248 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 5°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås. Bruges LIP 248 udendørs skal spartellaget hærde ved min. +10°C i min. 7 døgn, før spartlen udsættes for frost.

 

Efterbehandling 

Fugtupåvirkelige belægninger såsom keramiske flisebelægninger kan efter 1 døgn monteres ovenpå LIP 248. Det samme gør sig gældende LIP 2K Vådrumssystem. Diffusionstætte og fugtpåvirkelige belægninger såsom 1K vådrumsmembraner, epoxy og natursten, kan først påføres spartelmassen efter udtørring.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.