Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Håndspartel Let

Finkornet let spartelmasse.

LIP Håndspartel Let er en letspartel med særlig god ­fyldeevne, som anvendes til indendørs spartling af vægge. Med en ­kornstørrelse på maks. 0,3 mm er LIP Håndspartel Let velegnet som afsluttende overflade inden videre behandling med f.eks. maling, væv o.lign.

 

I vådzone skal reglerne følges for spartling af overflader. Her anbefales det kun at benytte cementbaseret spartel som f.eks. LIP 300/310/320/350/360 eller LIP Vådrumsspartel færdigoprørt.

10 liter - Varenummer 30037 , DB nr. 5891560
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Forbrug

Ca. 1 ltr./m²/mm.

Lagtykkelse

0-10 mm i én arbejdsgang.

Kornstørrelse

Op til 0,3 mm.

Tørretid

Overfladetør: Ca. 1-3 timer v. 20°C.

Gennemtør: Ca. 24 timer v. 20°C.

Lagring / Teknisk data

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP Håndspartel Let kan benyttes til ­spartling af ­letbeton, beton, puds, gips m.m. På gips­plader o. lign. anbefales det at følge ­producentens anvisninger for spartling af disse underlag.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden spartling. Afrensning af evt. fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens.

 

Brugsanvisning

LIP Håndspartel Let er klar til brug og påføres med spartel, stålbræt eller med maskine. Efterglitning foretages med spartel.

 

Ved spartling af dybe huller eller revner skal LIP Håndspartel Let påføres ad flere gange. Bemærk at LIP Håndspartel Let skal være tør før nyt lag påføres. Til udfyldning af større huller tilsættes ca. 10% cement.

 

Når LIP Håndspartel Let er tør efter ca. 24 timer, afhængig af lagtykkelse, kan overfladen slibes. Inden videre behandling anbefales det at prime den spartlede overflade med LIP Primer 54, der derved sikrer den bedst mulige vedhæftning af f.eks. maling.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk. 

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation ­henviser vi til Bygnings­reglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

LIP garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore ­produkter. Da forbrugerens arbejds­forhold, trykfejl, ændring i lovgivning mm. ­ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.