Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Limmørtel -5

Cementbaseret bloklim

LIP Limmørtel ÷5 er en cementbaseret tørmørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 0,5 mm. LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af belægningssten, heller, lecablokke, betonblokke, klinkerbeton, fundamentblokke, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge. LIP Limmørtel kan anvendes i lagtykkelser fra 0-10 mm i én arbejdsgang. Såfremt lagtykkelse overstiger 10 mm anbefales det at tilsætte yder­ligere 10-20% ovntørret kvartssand i kornstørrelsen 0-2 mm.

 

LIP Limmørtel kan anvendes i 4 timer ved 20°C og kan benyttes såvel udendørs som indendørs ved temperaturer ned til ÷5°C.

 

Bemærk: LIP Limmørtel ÷5 kan anvendes ved temperaturer ned til ÷5°C, men produktet begynder først at afbinde ved temperaturer over +5°C.

20 kg - Varenummer 270013 , DB nr. 1972541
Teknisk data
Arbejdstemperatur

-5°C - +30°C

Blandingsforhold

0,2-0,24 liter vand pr. kg pulver svarende til 4-4,8 liter vand pr. 20 kg sæk

Forbrug

Ca. 1,8 kg/m²/mm.

Anvendelsestid

4 timer

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Afprøvninger

CE: DS/EN 998-1.

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens / LIP Grundrens.

 

Brugsanvisning

LIP Limmørtel drysses under omrøring i vand og blandes i forholdet 0,2-0,24 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4-4,8 liter vand pr. 20 kg sæk. Massen røres til den er klumpfri og homogen. Efter 5 min. henstand skal blandingen genoprøres og er herefter klar til brug.

 

Bemærk: Mørtel som allerede er begyndt at afbinde må ikke tilsættes yderligere vand. Ved limning af belægningssten tilsættes ca. 20% ovntørret sand 0-2 mm til limmørtlen. Mørtlen hældes ud på underlaget og jævnes med et retholt. Stenene trykkes ned i mørtlen således at mørtlen er synlig på alle kanter. Det er ekstremt vigtigt at hele kontaktfladen dækkes med mørtel, da ufuldstændig dækning øger risikoen for frostsprængninger. Såfremt at mørtlen skal anvendes som opbygning for at udjævne ujævnheder i underlag eller på eksempelvis skifer, anbefales det at reducere vandmængden i mørtlen til et minimum således at mørtlen opnår en stivere konsistens. Ved denne fremgangsmåde anbefales det samtidig at svumme både underlag og sten med mørtlen i forholdet 1 rumdel LIP Limmørtel og 2 rumdele vand.

 

Såfremt at mørtlen anvendes som fugemasse kan det være nødvendigt at øge vandmængden yderligere efter behov for at sikre en god indtrængning mellem emnerne. Ved fugning af betonelementer afpasses konsistensen til fugens udformning og tæthed. Ved fugebredder over 30 mm tilsættes yderligere 50% pudsesand.

 

Efterbehandling

Det er normalt ikke nødvendigt at efterbehandle men i tilfælde af varmt vejr kan det være nød­vendigt at eftervande de frie flader nogle dage efter udlægning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.