Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 350 Universalmørtel - Grå

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel.

LIP 350 grå er en cementbaseret, fiberforstærket ­hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som for­bedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdeligheden. Til tyndpuds på murværk, beton, gasbeton, cement- og kalkpuds samt glatte overflader. Indvendig på ­gipsplader, spånplader, fibergips, krydsfinér m.m. Kan anvendes sammen med LIP Armeringsnet på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser.

 

LIP 350 grå er velegnet til udformning af murstensmønstre både på beton, pudset underlag eller på  f.eks. gips­plader, spånplader, og gasbeton m.v. LIP 350 grå er velegnet som vedhæftningsforbedrer til ­grovpuds. LIP 350 grå er desuden velegnet som underlag for tyndpuds, silikatpuds, silikatmaling, siliconeharzmaling o. lign.

20 kg - Varenummer 250039 , DB nr. 1972536
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandingsforhold

Ca. 0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 4 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 4 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

1-6 mm.

Hærdetid

1-2 døgn dage ved 20°C.

Vedhæftning på beton, 28 døgn

≥ 0,5 N/mm².

Vedhæftning på mineraluld/polystyren

0,07-0,16 N/mm².

Brandklasse

A1.

Trykstyrke

≥ 6 N/mm².

Fleksibilitetsstyrke

≥ 2 N/mm².

Vandabsorption

W2.

Diffisionsmodstandsfaktor

≤ 25.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Kornstørrelse

Op til 0,5 mm.

Afprøvninger

DS/EN: 998-1.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Forbehandling

Underlaget kan være tørt eller let fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. Gamle porøse malinglag, olie, voks, puds- og kalk­rester m.m. skal afrenses inden spartling. Fedtede overflader afrenses inden spartling med LIP Grundrens forholdet 1:10. Hæfter på pladematerialer som f.eks. gipsplader, ­spånplader, og gasbeton m.v. Forinden primes med LIP Primer 54 evt fortyndet med vand. På sugende materiale udendørs skal underlaget forvandes let inden påføring eller primes med LIP Primer 54 fortyndet med vand 1:10.

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet ca. 0,2 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til ca. 4 liter vand pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2 3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. Herefter påføres LIP 350 grå med stålbrædt eller spartel, eller sprøjtes på i lagtykkelser fra 1-5 mm i én arbejdsgang. Evt. efterspartling og slibning udføres når spartellaget er afhærdet. Ønskes der struktur i overfladen, kan LIP 350 filtses til den ønskede struktur.

 

LIP 350 grå kan overfladebehandles, når pudsen er hærdet og tør. Ved 20°C efter ca. 1 uge.

 

Når LIP 350 grå anvendes som puds i lagtykkelse på op til ca. 6 mm. kan det, specielt på svagt eller ikke sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lags behandling. Første dag påføres LIP 350 som grundingslag. Den efterfølgende dag påføres næste lag til den ønskede lagtykkelse. Overfladen filtses, hvis den skal males, eller efterlades til færdigbehandling med indfarvet slutpuds. LIP 350 grå kan desuden anvendes som armeringspuds. LIP 350 grå ved anvendelse som netarmeret pudslag skal nettet placeres i den yderste 1/3 del af laget.

 

LIP 350 grå kan anvendes til fyldning af tilbageliggende fuger ved tilsætning af 8 kg ovntørret kvartssand 0,3-1 mm pr. 20 kg. Dette anbefales, hvor der efter en facadeafrensning er fastsiddende malingsrester i fuger, hvor man ønsker sikkerhed for god vedhæftning. Efterfølgende overfladebehandles med LIP 350 grå uden sandtilsætning.

 

Det anbefales altid at foretage en vedhæftningsprøve.

 

Temperaturen skal være minimum +5ºC også i underlaget. Ved lave temperaturer anbefales inddækning og eventuelt opvarmning. LIP 350 grå kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 5°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås. Det anbefales kun at bruge LIP 350 grå i sommerhalvåret for at undgå evt. nattefrost.

 

Efterbehandling

Efter gennemtørring kan LIP 350 grå males med ­kalkfast maling. Gennemtørringen er afhængig af puds-
lagets tykkelse, temperatur og vejrforhold samt underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag kan medføre ­kalkudslag. Malingproducenternes anvisning til maling på cementbundne underlag skal følges.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ­ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore ­produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.