Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Miljøpolitik

Vor politik er at producere byggevareprodukter af høj kvalitet med fokus på arbejdsmiljø og miljøpåvirkning.

 

Med udgangspunkt i et fuldautomatiseret produktionsanlæg har LIP i dag et meget lavt energiforbrug pr. produceret enhed. Dette sammenholdt med en CE mærket produktionsproces fastholder vi vort ønske om høj kvalitet og lav miljøpåvirkning.

 

Der stilles høje krav til arbejdsmiljø og det ydre miljø og gennem investeringer i genanvendelse af støv, spildevand, emballage mm, er det lykkes LIP at fastholde et lavt affaldsniveau. Vi sikrer at vore aktiviteter planlægges og udføres under hensyntagen til miljø, medarbejdere og brugere.

 

Derudover er vi en del af Green Building Council Denmark, hvor vi lever op til fremtidens krav. Vor miljøpolitik ligger til grund for vor miljøgodkendelse, som stiller krav til bla. støj, emission, spildevand mm.

 

Se mere her

 

Omkring arbejdsmiljø lever LIP´s produkter op til de strengeste krav omkring emission, hvilket er en fordel for både håndværkere og slutbrugere. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre både produkternes kvalitet og miljøpåvirkning.