Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 2K Vådrumssystem

100 % vandtætning af vægge og gulve.

LIP 2K System 15 (LIP Folielim med LIP VS 20)

LIP Vådrumssystem anvendes til vandtætning af gulv- og vægbeklædning før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum.

 

1 komplet sæt til 7-8 m² består af:
1 liter LIP Primer 54
5 kg LIP 2K Vandtætningsbinder
5 kg LIP Cement.
1 rulle armeringsvæv (10cm x 25m)
1 stk. pensel.

1 komplet sæt - Varenummer 3134293 , DB nr. 3134293
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +30°C.

Blandingsforhold

LIP Primer 54: 1:10 eller ufortyndet (se nærmere under afsnittet ”brugsanvisning”)

LIP Vandtætningsbinder og cement: 1:1

Tørretid

LIP Primer 54: Ca. 1 time ved 20°C

Anvendelsestid

Ca. 1 time ved 20°C.

Hærdetid

LIP cement hvid/grå 8-12 timer

LIP Special cement ca. 4 timer

Forbrug

LIP Primer 54: 0,1 l/m² på organiske underlag og 0,03 l/m² på uorganiske underlag.

Vandtætningspasta: Ca. 1,7 kg/m². 

Afprøvninger

DS/EN 14891, ETAG 022
GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Søg det enkelte produkt.

Vejledning

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden vådrumssystemet ­påføres. Afrensning af fedt, sæberester og kalk foretages med hhv. LIP Grundrens og LIP Klinkerens.

 

Brugsanvisning

Forstærkning: Påklæbning af LIP Armeringsvæv foretages med LIP Vandtætningspasta (binder + cement) over alle samlinger, i væghjørner, mellem gulv og væg, omkring rørgennemføringer og samling mellem gulvafløb og gulv. Alternativt anvendes LIP Selvklæbende Bånd eller ark.


LIP Primer 54: Påføres i forholdet 1 del primer og 10 dele vand på uorganiske underlag. På organiske underlag påføres LIP Primer ufortyndet.


Vandtætningsbinder + cement: Blandes i forholdet 1:1. Under kraftig omrøring tilsættes
pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. Når vandtætningsbinder + cement er grundigt blandet, påføres vandtætningspasta i en 45 graders vinkel på underlaget med en 4 mm tandspartel. Når påføringen er foretaget, vendes spartlen og overfladen glittes. Lagtykkelsen skal min. være 1 mm efter afhærdning.

Bemærk: Ved lagtykkelser på mere end 2 mm er der risiko for revnedannelser.

 

Vandtæt membran til bassiner og på udendørs terrasse/balkon: Der anvendes LIP Vådrumssystem. Underlaget skal være uden revner og toppe, frit for skillemidler og støv og have en stærk overflade. På sugende underlag primes med LIP Primer 54 fortyndet med vand 1:3. Der svummes/kostes først med membran (LIP Vandtætningsbinder/cement), hvorefter LIP Armeringsvæv lægges i membran (ikke i Vandtætningsbinder) over samlinger, flanger og omkring rørgennemføringer. Når 1. lag er tørt påføres membran med glat spartel, hvorefter den trækkes igennem med 4 mm tandspartel og glattes til et jævnt lag til en tykkelse på min. 1 mm. Efter ca. 24 timer dækkes membranen med LIP Multi Fliseklæb + pudslag, eller med fliser.

 

Vær opmærksom på, at risikoen for frostsprængninger af fliser er større på tæt belægning end ved pålægning på pudslag, da vand der kommer gennem fugerne ikke kan fordele sig til underlaget. Man kan formindske risikoen ved at sørge for, at der er fald på underlaget, samt ved at trække fliseklæb på undersiden af fliserne og fuldklæbe 100% uden spartelspor. Dette bør man i øvrigt altid gøre ved lægning af udendørs fliser.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres inden afhærdning med vand. Varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFAblade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter.

Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.