Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 450 Pladelim Fin XFlex

Hvid højfleksibel pladelim.

Til opsætning og af pladematerialer bestående af fibergips, fibercementplader m.m. uden mekaniske fastgørelser.

20 kg - Varenummer 290004 , DB nr. 2000806
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,2-0,25 liter vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 45-60 min. ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Åbentid

Ca. 20 min. ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Gangbar

Tidligst efter 4 timer afhænging af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold. Ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Fuld belastning

Efter 3 døgn ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Forbrug

1,2 - 2,7 kg pr. m² afhængig af pladedimension og underlagets beskaffenhed.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage. 
Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. 
Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 8 uger. Letklinkerbetonelementer med max. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton.

Afretningslag ældre end 2 uger.

 

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund. (se datablad)

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

  • Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.
  • På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand.
  • På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.
  • På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.
  • På organisk underlag anvendes LIP Primer 54 ufortyndet.

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet 0,2-0,25 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter vand pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid omrøres massen igen, og er herefter klar til brug. Blandingen skal anvendes 45-60 min. efter blandingstidspunktet.

LIP 450 Pladelim Fin XFlex påføres underlaget med tandspartel tilpasset den aktuelle pladedimension (Se mere under ”tekniske data”). Emnet trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Der skal tilstræbes 100% klæbedækning af emnets bagside. Klæbedækning og vedhæftning bør jævnligt kontrolleres. Anvendes pladematerialer med en dimension større end 600x600 mm tilrådes det, at trække pladelim på både underlag og plademateriale således bagsiden af emnet dækkes fuldstændigt. Denne metode reducerer risikoen for kondensdannelse.

Korrigering af pladematerialer kan normalt foretages indtil 20 min. efter opsætningen/nedlægning, afhængig af underlagets sugeevne.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække. Ikke afhærdet pladelim må ikke hældes i afløb da afløbet kan stoppe til. Afhærdet pladelim klassificeres som alm. Byggeaffald.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.
  • Der må ikke tilsættes yderligere vand når pladelimen er begyndt at afbinde.
  • Overdosering af vand medfører lavere styrke og øget svind.