Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 230 Hurtighærdende Finspartelmasse

Velegnet til gulvvarmekonstruktioner.

LIP 230 Hurtighærdende Finspartelmasse er en cementbaseret fleksibel standfast universalspartelmasse, der anvendes indendørs til reparation, opretning, udsætning og finspartling af råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, letbeton m.m.
Til udbedring af huller, lunker og smårevner, som forekommer i bygningsdele på gulv- og vægflader.

LIP 230 kan kun anvendes indendørs. I forbindelse med vådområder skal LIP 230 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

15 kg - Varenummer 4411880 , DB nr. 4411880
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,26-0,32 liter vand pr. kg pulver, svarende til 3,9-4,8 liter vand pr. 15 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 15 min. ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 60 min. ved 20°C.

Klar til belægning

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter min. 12 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

0-10 mm.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Trykstyrke

Min. 25-30 N/mm².

Vedhæftningsstyrke på beton

>1,5 N/mm².

CE-mærkning

DS/EN 13813: CT-C30-F8.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP 230 kan udlægges/spartles på tørre og ikke døgnfugtige over­flader, når disse er afbundet, faste og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks eller andre skillemidler.

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal pålimes en tæt belægning, skal LIP 230 udlægges i minimum 1,5 mm lagtykkelse for at danne et vandabsorberende lag.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund.

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding.

 

Følgende anbefales:

 • På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del ­primer til 1 del vand.
 • På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.
 • På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i ­forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.
 • På stærkt sugende underlag ved udlægning i tynde lag eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malerbehandlet kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen efter følgende fremgangsmåde. 1. lag fortyndes 1:5 og andet lag påføres underlaget ufortyndet. Spartling foretages tidligst når primningen er tør (ca. 1 time).

 

Brugsanvisning  

Blandes i forholdet 0,26-0,32 liter rent, koldt vand pr. kg pulver, svarende til 3,9-4,8 liter vand til en 15 kg sæk. LIP 230 omrøres kraftigt til en klumpfri, pastaagtig konsistens.

Ved planspartling kan en smidigere spartelmasse opnås ved at øge vandmængden. Maksimal vandtilsætning til 15 kg LIP 230 er 4,8 liter. LIP 230 er nem at udlægge med en glatspartel og kan skæres/glittes under hærdefasen. LIP 230 kan forarbejdes i ca. 15 min. ved 20°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

15 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Grå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

 • Når der primes og spartles skal gulvtemperaturen altid være mellem 5-25°C.
 • Hærdetider forudsætter et udtørringsklima ved 20º C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.
  Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden.
 • Spartelmassen skal under afhærdning beskyttes mod varmepåvirkning, herunder gulvvarme, samt direkte sol og træk m.m.
  Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning.
 • Overdosering af vand, medfører reduceret styrke, øget risiko for revnedannelse og overfladeslam.
  Gulvspartelmasse som er begyndt at afbinde, må ikke tilsættes yderligere vand.
 • Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter spartling, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.
 • Efter anbrud skal emballagen lukkes helt tæt, og produktet anvendes hurtigst muligt.