Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 230 Hurtighærdende Finspartelmasse

Cementbaseret, spændingsfattig spartel til tynde lag.

LIP 230 Finspartelmasse er en cementbaseret fleksibel standfast universalspartelmasse, der anvendes indendørs til reparation, opretning, udsætning og finspartling af råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, letbeton m.m.

 

Til udbedring af huller, lunker og smårevner, som forekommer i bygningsdele på gulv- og vægflader.

 

LIP 230 kan kun anvendes indendørs. I forbindelse med vådområder skal LIP 230 være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

15 kg - Varenummer 4411880 , DB nr. 4411880
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,26-0,32 liter vand pr. kg pulver, svarende til 3,9 - 4,8 liter vand pr. 15 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 15 min. ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 60 min. ved 20°C.

Klar til belægning

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter min. 12 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

0-10 mm.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Trykstyrke

Min. 25-30 N/mm².

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C30-F8.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP 230 kan udlægges/spartles på tørre og ikke døgnfugtige over­flader, når disse er afbundet, faste og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks eller andre skillemidler.

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal pålimes en tæt belægning, skal LIP 230 udlægges i ­minimum 1,5 mm lagtykkelse for at danne et vand­absorberende lag.

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid foretages til porelukning og ­støvbinding. Følgende anbefales:

  • På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del ­primer til 1 del vand.
  • På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.
  • På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i ­forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.

På stærkt sugende underlag ved udlægning i tynde lag eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malerbehandlet kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen efter følgende fremgangsmåde. 1. lag fortyndes 1:5 og andet lag påføres underlaget ufortyndet. Spartling foretages tidligst når primningen er tør (ca. 1 time).

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet 0,26-0,32 liter rent, koldt vand pr. kg pulver, svarende til 3,9- 4,8 liter vand til en 15 kg sæk. LIP 230 omrøres kraftigt til en klumpfri, pastaagtig konsistens.

 

Ved planspartling kan en smidigere spartelmasse opnås ved at øge vandmængden. Maksimal vandtilsætning til 15 kg LIP 230 er 4,5 liter.

 

LIP 230 er nem at udlægge med en glatspartel og kan skæres/glittes under hærdefasen. LIP 230 kan forarbejdes i ca. 15 min. ved 20°C, lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

 

Spartelmassen bør beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høj rumtemperatur, solbestråling el. lign.

 

Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn. LIP 230 kan forarbejdes ved temperaturer over 5°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.