Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 320 Vægpuds

Cementbaseret og hurtighærdende puds til tykke lag.

LIP 320 er en allround cementbaseret og hurtighærdende vægopretningsmasse, der anvendes til reparation, opretning og udspartling af huller og ujævnheder på murværk, råbeton, cement- og anhydritpudslag samt let- og gasbeton m.m.

LIP 320 kan spartles i lagtykkelser fra 0-100 mm i én arbejdsgang, og kan anvendes såvel indendørs som udendørs samt i vådrum.

20 kg - Varenummer 250022 , DB nr. 1972535
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,2-0,28 liter vand pr. kg pulver svarende til 4-5,5 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 40-50 min. ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Klar til belægning

6-8 timer ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Klar til vådrumssystem

> 12 timer ved 20°C.

Overmalbar

7 døgn ved 20°C.

Brandklasse

A1.

Lagtykkelse

0-100 mm.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/m²/mm.

Kornstørrelse

Op til 0,5 mm.

CE-mærkning

DS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 9 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Underlag  

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton m.m.

Murværk, råbeton, cementpudslag samt let- og gasbeton m.m.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund. (se datablad)
På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

 

Brugsanvisning  

LIP 320 blandes i forholdet 0,2-0,28 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4-5,5 liter pr. 20 kg sæk.
Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minut­ters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug.

LIP 320 kan påføres med en glat stålspartel. Anvendes spartlen i tykke lag kan man med fordel anvende en murske. Når spartlen er halvt hærdet kan den skæres, formes og glittes efter behov.
 
Ved anvendelse af LIP 320 som traditionel vægpuds i stedet for en KC-mørtel, tilsættes almindeligt vasket sand / støbesand (0-4 mm) i forholdet 1 del LIP 320 til 1 del sand.

På sugende underlag fugtes væggen med vand, inden pudsen trækkes på med et stålbrædt eller murske.

Pudsen kan derefter afrettes med en stålskinne eller bræt og umiddelbart efterfølgende pudses over med et pudsebræt og færdiggøres.

 

Efterbehandling

Efter 5-6 timer (20°C) kan der sædvanligvis monteres ­fliser eller ­afsluttes med anden belægning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Skal opbevares tørt.

 

Farve

Grå.

 

Generelt
LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Det anbefales at efterstræbe en jævn temperatur på min. 10°C i hærdefasen. Ved lave temperaturer under 10°C tilrådes inddækning og opvarmning.
  • LIP 320 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.
  • Lave temperaturer forlænger anvendelses- samt hærdningstid, og høje temperaturer forkorter anvendelses- samt hærdetid.