Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 320 Vægpuds

Cementbaseret og hurtighærdende puds til tykke lag.

LIP 320 er en allround cementbaseret og hurtighærdende ­vægopretningsmasse, der anvendes til reparation, opretning og udspartling af huller og ujævnheder på murværk, råbeton, cement- og anhydritpudslag samt let- og gas­beton m.m.

 

LIP 320 kan spartles i lagtykkelser fra 0-100 mm i én arbejdsgang, og kan anvendes såvel indendørs som udendørs samt i vådrum.

 

Ved anvendelse af LIP 320 Vægpuds, som traditionel vægpuds i stedet for en KC-mørtel, tilsættes almindeligt vasket sand / støbesand (0-4 mm) i forholdet 1 del LIP 320 Vægpuds til 1 del sand.

 

På sugende underlag fugtes væggen med vand, inden pudsen trækkes på med et stålbrædt eller murske. Pudsen kan derefter afrettes med en stålskinne eller bræt og umiddelbart efterfølgende pudses over med et pudsebræt og færdiggøres.

20 kg - Varenummer 250022 , DB nr. 1972535
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,2-0,275 liter vand pr. kg pulver svarende til 4-5,5 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 30-40 min. ved 20°C.

Klar til belægning

5-6 timer ved 20°C.

Klar til vådrumssystem

> 12 timer ved 20°C.

Overmalbar

7 døgn ved 20°C.

Brandklasse

A1.

Lagtykkelse

0-100 mm.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/m²/mm.

Kornstørrelse

Op til 0,5 mm.

Afprøvninger

DS/EN: 998-1.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 9 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding. Underlaget skal være tørt, fast og bæredygtigt og fri for skillemidler. Gamle porøse malinglag, olie, voks, løse puds- og kalk­rester m.m. skal afrenses inden spartling. Lettere fedtede ­overflader afrenses inden spartling med LIP Grundrens fortyndet med vand i forholdet 1:10. Anvendes LIP 320 på stærkt sugende underlag kan der med fordel primes med LIP Primer 54 ­fortyndet med vand i forholdet 1:10. På malede eller glatte flader primes forinden med LIP Supergrund.

 

Brugsanvisning

LIP 320 blandes i forholdet 0,2-0,275 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4-5,5 liter pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. LIP 320 kan påføres med en glat stålspartel. Anvendes spartlen i tykke lag kan man med fordel anvende en murske. Når spartlen er halvt hærdet kan den skæres, formes og glittes efter behov.

 

Bemærk: Det anbefales at efterstræbe en jævn temperatur på min. 15°C i hærdefasen. Ved lave temperaturer under 10°C tilrådes inddækning og opvarmning. Lave temperaturer forlænger anvendelses- samt hærdningstid, og høje temperaturer forkorter anvendelses- samt hærdetid.

 

LIP 320 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 10°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.

 

Efterbehandling

Efter 5-6 timer (20°C) kan der sædvanligvis monteres fliser og vådrumsfolie efter ca 12 timer.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.