Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP EPS Beton 501

Varmeisolerende, let afretningsmasse til indendørs og udendørs brug.

LIP EPS Beton 501 er et letvægtsprodukt, der er nemt at arbejde med og er varmeisolerende, som anvendes som gulvfyldning på faste underlag 30-600 mm. Som flydende konstruktion 50-600 mm i én arbejdsgang. I stedet for sand/sten og cement (som i konventionel beton) er LIP EPS Beton 501 en blanding af EPS-kugler og cement, hvilket giver en betydeligt lettere og mere håndterbart produkt som derfor er særdeles velegnet til fx renovering af badeværelser, kældre, stabilisering af bjælkelag, kontorer/offentlige lokaler mm. Den kan blandes i hånden eller med pumpe.

LIP EPS Beton 501 skal påstøbes med nogle af LIPs afretningsmasser, normalt 20 mm. Ved overflader større end 10 m² skal der støbes et armeringsnet ind i afretningsmassen. Ved overskydende jordfugtighed belægges overfladen med en fugtstabil spartelmasse af typen LIP 228 eller 250.

45 liter - Varenummer 100808 , DB nr. 2127239
Teknisk data
Arbejdstemperatur

10-25°C.

Blandingsforhold

6,4 liter vand / 45 liter sæk.

Åbentid

Ca. 1 time.

Forbrug

45 liter tørmørtel = 45 mm/m².

Lagtykkelse

Min: 30 mm i faste konstruktioner, 50 mm i flydende konstruktion.

Maks: 600 mm.

 

Påstøbning

Min. 20 mm (styrkeklasse C20).

Armering

≥ 10 m² armeres i afretningsmassen (spartel).

Gangbar

Efter ca. 12 timer.

Trykstyrke

>1,2 N/mm².

Varmeledningsevne

0,1 W/mK.

Volumenvægt

Tørt materiale: 378 kg/m³.

Hærdet materiale: 450-520 kg/m³.

Bærende konstruktion

Nej.

Emballage

45-liters sæk, vægt 17 kg/sæk.

Lagring

6 måneder i tørt rum og med ubrudt emballage.

Vejledning

Underlag  

LIP EPS Beton 501 kan påføres på faste, tørre overflader af beton, træ, sten, keramik og letbeton, der er fri for støv, smuds, olie, fedt, voks og andre skillemidler. Kontakt LIP Sverige ved andre underlag.

Nivellering af overfladerne foretages ved at lægge baner ud, så man kan anvende retteskinne eller lignende, inden LIP EPS Beton 501 påføres. Ved flydende konstruktioner skal underlaget være bæredygtigt. Kontakt LIP DK ved spørgsmål.

 

Forbehandling  

Afrens fedt og snavs med LIP Grundrens G1. Hvis betonoverfladen er porøs af betonhud eller lignende, skal overfladen slibes ned til et fast underlag og støvsuges grundigt inden påføring. Slidte/glatte overflader bør kradses op ved slibning eller fræsning inden påføring. Anvend altid LIP Primer 54 for at tætne porer, binde støv og øge vedhæftningen.

 

Bland LIP Primer 54 på følgende måde:

På råbeton fortyndes LIP Primer 54: 1 del primer med 1 del vand.

På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54: 1 del primer med 3 dele vand.

På ikke-sugende underlag fortyndes LIP Primer 54: 1 del primer med ½ del vand. Udlægning/spartling må først foretages, når grunderen er helt tør (tidligst efter 1 time).

Laveste gulvtemperatur ved primning og påføring af LIP EPS Beton 501 er 10° C.

 

Brugsanvisning  

Blandes i tromleblander/tvangsblander eller med røreværk i 100-liters tønde. Bland 6,4 liter rent koldt vand med en 45 liters sæk LIP EPS Beton 501. Bland, indtil vandet er jævnt fordelt, og materialet har en homogen konsistens. Ved pumpning anvendes samme vandmængde. Overdosering må ikke ske. Anvend kun det anbefalede udstyr, maksimal slangelængde 40 meter. Påfør produktet oven på banerne i et jævnt lag, derefter udjævnes LIP EPS Beton 501 med retteskinnen. Herefter komprimeres massen og overfladen glattes for at sikre en stærk og sammenhængende overflade.

LIP EPS Beton 501 skal færdigbearbejdes inden for 1 time efter blanding.

NB: Ved blanding med 6,4 liter vand/sæk er LIP 501 selvtørrende. Det vil sige, at den når en RF < 85 %, uden at tilsat vand behøver fordampe. Hvis den anbefalede vandmængde overstiges, forlænges udtørringen, trykstyrken forringes, og risikoen for slamdannelse/krymperevner øges. Vær opmærksom på, at lave temperaturer forlænger håndteringstiden, og høje temperaturer forkorter den. Høj rumtemperatur, sol eller lignende forkorter hærdningstiden.

Efterfølgende behandlinger: Når LIP EPS Beton 501 blandes med 6,4 liter vand per 45-liter-sæk, er LIP EPS Beton 501 selvtørrende. Det betyder, at den når en RF < 85 % efter ca. 28 døgn, uden at tilsat vand behøver fordampe. Ved tæppelægning er det vigtigt at kontrollere, at underlaget er tilstrækkeligt tørt, så det opfylder kravene fra belægnings-/gulvproducenten. LIP EPS Beton 501 skal altid efterbehandles med et trykfordelende lag, inden for 7 døgn, med mindst 20 mm med en af LIPs udjævningsmasser eller 30 mm ved anvendelse af pudslag, fx LIP Rotbruk. Overflader, der er større end 10 m², skal armeres med LIP Armeringsnet, stålarmeringsnet eller lignende. Armeringen placeres i udjævningsmassen Ved pumpning er det vigtigt, at LIP EPS Beton 501 holder samme konsistens som ved håndblanding.

Ved flydende konstruktioner skal overfladen efterbehandles med udjævningsmasse inden for 7 døgn for at modvirke udtørring og kantrejsning. Hvis overfladen ikke er blevet efterbehandlet med afretningsmasse efter 7 døgn, skal LIP EPS Beton 501 efterbehandles med LIP Primer 54 (1:3) alternativt dækkes med plastfolie.

 

Rengøring

Rester af EPS beton, værktøj og hænder m.m. fjernes inden afbinding med vand. Undgå at skylle uafhærdet EPS beton ud i afløbet, da cementbaserede produkter hærder under vand.

 

Emballage

45 liter/sæk - 21 sække (945 liter) pr. palle.

 

Farve

Grå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.