Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Limmørtel

Cementbaseret bloklim.

LIP Limmørtel er en cementbaseret tørmørtel tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 0,5 mm.

LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af belægningssten, lecablokke, betonblokke, klinkerbeton, fundamentblokke, porebeton, brøndringe, skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.

20 kg - Varenummer 270006 , DB nr. 1972540
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandingsforhold

0,2-0,25 liter vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter vand pr. 20 kg sæk.

Forbrug

Ca. 1,8 kg/m²/mm.

Anvendelsestid

4 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Kornstørrelse

Op til 0,5 mm.

CE-mærkning

DS/EN 998-1/2.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage. 
Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage. 
Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

limmørtel kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre limen tilstrækkelig kontakt.

 

Brugsanvisning  

LIP Limmørtel blandes i forholdet 0,2-0,25 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4-5 liter pr. 20 kg sæk.

Mørtlen røres til en klumpfri, homogen masse. Efter 5 min. henstand skal blandingen genoprøres og er herefter klar til brug.

Blandingen skal anvendes senest 4 timer efter blandingstidspunktet.

Mørtlen hældes ud på underlaget og jævnes med et retholt. Stenene trykkes ned i mørtlen således at mørtlen er synlig på alle kanter. Det er ekstremt vigtigt at hele kontaktfladen dækkes med mørtel, da ufuldstændig dækning øger risikoen for frostsprængninger.

LIP Limmørtel kan anvendes i lagtykkelser op til 10 mm i én arbejdsgang. Såfremt lagtykkelse overstiger 10 mm. anbefales det at tilsætte yderligere 10-20% ovntørret kvartssand i kornstørrelsen 0-2 mm.

Såfremt at mørtlen skal anvendes som opbygning for at fjerne ujævnheder i underlag eller på eksempelvis skifer, anbefales det at reducere vandmængden i mørtlen til et minimum således at mørtlen opnår en stivere konsistens. Ved denne fremgangsmåde anbefales det samtidig at svumme både underlag og sten med mørtlen i forholdet 1 rumdel LIP Limmørtel og 2 rumdele vand.

Såfremt at mørtlen anvendes som fugemasse kan det være nødvendigt at øge vandmængden yderligere efter behov for at sikre en god indtrængning mellem emnerne.

Ved fugning af betonelementer afpasses konsistensen til fugens udformning og tæthed. Ved fugebredder over 10mm tilsættes yderligere 50% pudsesand.

LIP Limmørtel er ideelt til grovspartling af f.eks. letklinkerbetonblokke.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Mørtel som allerede er begyndt at afbinde ikke må tilsættes yderligere vand.
    Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.
  • Mørtlen skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, sol bestråling m.m.
    I tilfælde af varmt vejr kan det være nød­vendigt at eftervande de frie flader nogle dage efter udlægning.
  • Arbejde med Limmørtel bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5°C, eller over + 30°C. Tåler ikke frost under hærdningen.