Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Multibinder

Speciel polymerdispersion der øger fleksibilitet og vedhæftning.

LIP Multibinder kan tilsættes LIP fliseklæbere og fugemasse, således at de kan benyttes på vanskelige underlag så som gipskartonplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner mm. Ved blanding af LIP Multibinder i LIP Flydeklæb, LIP Hurtighærdende Fliseklæb, LIP Naturstensklæb, LIP Multi Fliseklæb og LIP Multi Fliseklæb Let øges fliseklæbens fleksibilitet og vedhæftning.

 

LIP Multibinder kan også tilsættes LIP fugemasser, hvor man ønsker større fleksibilitet og vedhæftning grundet bevægeligt underlag.

1 liter - Varenummer 702002 , DB nr. 5135746
2,5 liter - Varenummer 2052678 , DB nr. 2052678
10 liter - Varenummer 2052686 , DB nr. 2052686
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +30°C.

Fleksibilitet

LIP Multibinder + LIP Fliseklæb = S1 *.

LIP Multibinder + LIP Multiklæb = S2 *.

LIP Multibinder + LIP Multiklæb Let = S2 *.

LIP Multibinder + LIP Flydeklæb Let = S2 *.

LIP Multibinder + LIP Hurtighærdende = S2 *.

LIP Multibinder + LIP Naturstensklæber = S2 *.

* LIP Multibinder ufortyndet.

Forbrug

Væskeblanding til fugemasser:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.

Væskeblanding til fliseklæb:
1 del LIP Multibinder og 1 del vand.

Der kan justeres med vand.
Hvis større fleksibilitet ønskes (S2) skal vandet udelades.

Gangbar

Efter 1-2 døgn afhænging af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold og sugeevne.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med fugtindhold på op til 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på op til 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader.

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

 

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir. Alternativt anvendes LIP Supergrund. (se datablad)

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

  • Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.
  • Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.
  • Fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

 

Brugsanvisning

Forarbejdning af fuger: Den blandede masse fuges ud med f.eks. gummispartel, fugebræt eller flisebræt.
De fugede flader afvaskes med en hård svamp. Fugemassen skal afvaskes inden udtørring på flisernes overflade, idet rengøringen af fliserne vanskeliggøres ­ såfremt fugemassen når at udtørre. Fliser og klinker med åbne/ porøse overflader som f.eks. teglstensklinker, matglaserede fliser, natursten etc. kan være uegnede til udfugning med farvede fugemasser.

Bemærk: Det anbefales at fugerne ikke efterstrøes ved iblanding af LIP Multibinder. Endvidere anbefales det at sammenhængende flader kun fuges med én blandingstype, idet fugemasse tilsat LIP Multibinder kan afvige en anelse i farven i forhold til fugemørtler oprørt kun i vand. Følg flisefabrikanternes anvisning ved fugning af fliser og klinker.

Ved brug i forbindelse med LIP fliseklæbere, erstattes halvdelen af vandet med LIP Multibinder. Det færdigblandede produkt opnår en mere smidig konsistens end ved tilsætning af vand. Ved tilsætning af LIP Multibinder til fliseklæbere og fugemasser forlænges hærdetiden. Tilsætning af LIP Multibinder kan i sjældne tilfælde ændre farven på LIP Fugemasser.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Gulvvarme skal være slukket både før, og under flisemontering.
    Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter flisemontering, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.
  • Bindertilsætning forøger vedhæftningen, vær derfor særlig opmærksom ved afrensning af fliser og værktøj.
  • Afbindingstiden vil normalt være længere end for en tilsvarende vandoprørt klæber.