Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Pudsgrunder

Benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds.

LIP Pudsgrunder benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds på faste underlag, så som LIP 350, LIP 360, cementpuds, KC mørtel mm.

Hvid
20 kg - Varenummer 100570 , DB nr. 1666483
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Arbejdsforhold

Undgå helst direkte sol, stærk vind samt høj luftfugtighed.

Tørretid

Ca. 12 timer v. 18°C og 65% relativ luftfugtighed.

Vægtfylde

1,6 kg/liter.

pH værdi

8-9.

Glansgrad

Mat.

Forbrug

Ca. 0,2-0,3 kg/m².

Lagring

12 mdr. fra produktionsdato ved frostfri opbevaring.

Produktet skal beskyttes mod direkte sollys.

Vejledning

Underlag

Underlaget skal være fast, rent og bæredygtigt.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer.

Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.
Underlaget skal være fuldt afbundet og fri for restfugt. Evt. restfugt kan medføre farvenuance. Anvendes kun på lodrette flader.

 

Brugsanvisning  

LIP Pudsgrunder oprøres grundigt med et langsomt gående rørværk, så man opnår en ensartet konsistens. På stærkt sugende underlag kan LIP Pudsgrunder fortyndes med op til 20% vand. LIP Pudsgrunder og påføres med pensel eller rulle.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

 

Emballage

20 kg plastspand.

 

Farve

Som standard hvid. NCS farver kan laves. Grunder skal have samme farve som pudsen.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Mørke farvetoner er særligt påvirkelige over for indvirkninger fra vejrliget under udførelsen samt fra underlagets struktur og sugeevne. Det anbefales at vælge farver med lysreflektion +20%. Farver med lysreflektion lavere en 20% - på isolering mørkere end NCS S 6000-N, på teglsten mørkere end NCS S8000-N gives der ikke farvegaranti.
  • Arbejdet udføres så vægflader kan færdiggøres i én arbejdsgang og beskyttes mod klima påvirkninger under udførelse og efterfølgende afhærdning.
  • Udendørs arbejde med puds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller temperaturer under +5ºC skal facader afdækkes.
  • Udvendig pudsning i kolde og fugtige perioder frarådes.