Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Pudsgrunder

Benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds

LIP Pudsgrunder benyttes som grunder inden ­påføring af LIP Siliconehartspuds på faste underlag, så som LIP 350, LIP 360, cementpuds, kalk, gipspuds mm.

 

Farver:
Som standard hvid. NCS farver kan laves, v
arenummer: 101416 - DB nr: 1884820.

Grunder skal have samme farve som pudsen.

Hvid
20 kg - Varenummer 100570 , DB nr. 1666483
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Arbejdsforhold

Undgå helst direkte sol, stærk vind samt høj luftfugtighed

Tørretid

Ca. 12 timer v. 18°C og 65% relativ luftfugtighed

Vægtfylde

1,6 kg/liter

pH værdi

8-9

Glansgrad

Mat

Forbrug

Ca. 0,2-0,3 kg/m²

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Vejledning

Underlag

Underlaget  skal  være  fast,  rent,  støv- og fedtfri. Underlaget skal være fuldt afbundet og fri for restfugt. Evt. restfugt kan medføre farvenuance.

 

Forbehandling

Alle underlag grundes med LIP Pudsgrunder. Alger mm. afrenses inden påføring af LIP Pudsgrunder og påføres med pensel eller rulle. 

 

Udførelse

LIP Pudsgrunder oprøres grundigt med et langsomt gående rørværk, så man opnår en ensartet konsistens.  På stærkt sugende underlag kan LIP Pudsgrunder fortyndes med op til 20% vand.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

 

Farve

Som standard hvid. NCS farver kan laves. Grunder skal have samme farve som puds-en.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. 

Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.