Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Armeringsnet

Til armering af facader med eller uden isolering.

LIP Armeringsnet er et 4x4 mm alkaliresistent, formstabilt og acrylbelagt polymercoated glasfibernet til armering af underlag, hvor der er risiko for revnedannelser eller i forbindelse med facaderenovering sammen med LIP 350 Universalmørtel samt LIP 360 Fiberpuds Let.

50 m - Varenummer 33007 , DB nr. 1348395
Teknisk data
Materiale

Polymercoated glasfibernet.

Maskestørrelse

4x4 mm.

Vægt

165 g/m².

Trækstyrke

≥ 2300 N/50 mm.

Trækstyrke efter aldring

≥ 50% af oprindelig styrke / ≥ 20 N/mm. 
≥ 1250 N/50 mm.

Forbrug

45 m² pr. rulle.

Lagring

Opbevares tørt, mørkt og mellem -10°C - +50°C.

Vejledning

Forbehandling
Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden LIP Armeringsnet monteres. Afrensning af fedt, sæberester og kalk foretages med hhv. LIP Grundrens/LIP Klinkerens.

 

Brugsanvisning
Pudsen påføres i ca. 3-4 mm lagtykkelse. LIP Armeringsnet presses derefter ind i den våde puds med en glat spartel.
Et nyt pudslag påføres tidligst næste dag, hvor det filtses eller pudses. Der skal ved montering af LIP Armeringsnet regnes med et overlæg på ca. 10 cm.

 

Generelt
LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.