Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Naturstensklæb

Cementbaseret, hvid og hurtigthærdende fliseklæb.

Til opsætning og nedlægning af bl.a. fugtfølsomme natursten såsom marmor, kalksten, skifer samt granit mm.

20 kg - Varenummer 200058 , DB nr. 1972510
Teknisk data
Arbejdstemperatur +5°C - +30°C
Blandingsforhold

0,24 liter vand pr. kg pulver svarende til 4,8 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 50-60 min. ved 20°C.

Åbentid Ca. 20 min. ved 20°C
Gangbar/fugning

Tidligst efter 2-3 timer afhænging af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold og sugeevne.

Fuld belastning

Efter 3 døgn ved 20°C.

Forbrug

1,5-3,8 kg afhængig af flisestørrelse og underlag.

Konkret forbrug kan beregnes via forbrugsberegneren eller LIP ́s app.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Aftræksstyrke efter 6 timer

> 1 N/mm².

Aftræksstyrke efter 28 døgn

> 1 N/mm².

Afprøvninger

DS EN 12004/2: C2-FE-S1.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø Min. 18 mdr. i uåbnet emballage
Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 8 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, eksisterende flisebeklædninger samt klinker.

 

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks udblomstringer m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester o. lign. foretages med LIP Klinkerens / LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir og afvaskes i LIP Grundrens. Ved øvrige glatte og tætte underlag anvendes LIP Supergrund som udlægges ad en omgang med pensel/rulle. Forbruget er 2-300 g./m². afhængig af underlag. Tørretiden er ca. 1 time ved 20°C.

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet 0,24 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 4,8 liter pr. 20 kg sæk. Opblanding skal ske med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen, og er nu klar til brug. Blandingen skal anvendes senest 60 min. efter blandingstidspunktet.

 

LIP Naturstensklæb påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil ca. 20 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugeevne. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning.

 

Ved indendørs montering af fliser med dimensioner på 30x30 cm eller derunder, anbefales det at fliseklæben har min. 80 % kontakt til både flise og underlag. Ved montering af fliser større end 30 x 30 cm samt ved al udendørs montering , anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden. Denne metode anvendes for at tilstræbe en 100% klæbedækning, og reducerer risikoen for løse, og frostsprængte fliser.

 

Bemærk: Det er vigtigt at være opmærksom på fliser med slipmiddel på bagsiden (typisk hvidt calciumpulver). For at sikre god vedhæftning til disse, skal der altid tyndskrabes et lag fliseklæber på flisens bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slipmidlet, og sikre en god vedhæftning. Gulvvarme skal være slukket både før, under og indtil 7 døgn efter flisemontering. Der må ikke tilsættes yderligere vand når denne er begyndt at afbinde. Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden. Fugtfølsomme natursten og storformatfliser kræver specielle forholdsregler. 

 

Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil ca. 20 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugeevne. Ved montering af tynde fliser/mosaikker anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække. Ikke afhærdet fliseklæb må ikke hældes i afløb da afløbet kan stoppe til. Afhærdet fliseklæb klassificeres som alm. byggeaffald.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.