Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Siliconehartspuds 1 mm

Færdigoprørt stærk siliconehartspuds til facader.

LIP Siliconehartspuds er meget selvrensende og modstandsdygtig over for alger. Produktet indeholder fungicider som lotusan maling, men med den fordel at den er udviklet til det nordiske klima, således at LIP Siliconehartspuds er mere diffusionsåben og dermed giver grundpudsen mulighed for at holde sig tør, og at der derfor ikke ophobes fugt i konstruktionen og pH værdien ikke medvirker til algevækst på overfladen.

Hvid
25 kg - Varenummer 100617 , DB nr. 2025586
Farvet
25 kg - Varenummer 100624 , DB nr. 2025587
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C. 

Arbejdsforhold

Undgå helst direkte sol, stærk vind samt høj luftfugtighed.

Kornstørrelse

1 og 1,5 mm. Andre størrelser kan produceres.

Lagtykkelse

Fra 1 mm afhængig af kornstørrelse og overfladestruktur.

Tørretid

Ca. 48 timer v. 18°C og 65% relativ luftfugtighed med en vis luftudskiftning.

Vægtfylde

1,8 kg/liter.

Dampdiffusionsmodstand

Sd(µ)(EN ISO 7783-2): Ca. 0,1.

Permeabilitet

EN ISO 1062-3: w<0,08 kg/m2h0,5.

pH værdi

8.

Glansgrad

Mat glans 3-5.

Forbrug

Ca. 2-2,5 kg/m².

Lagring

12 mdr. fra produktionsdato ved frostfri opbevaring.
Produktet skal beskyttes mod direkte sollys.

Vejledning

Underlag

Mineraluld eller EPS 80 F med armeret grundpudslag f.eks. LIP 350 Universalmørtel/LIP 360 Fiberpuds
Cementbaserede plader, med armeret pudslag f.eks. LIP 350 Universalmørtel/LIP 360 FIberpuds. Beton, 14 døgn, maks. 90% RF.

Letklinkerbeton, maks. fugtindhold 8%, med armeret pudslag f.eks. LIP 350 Universalmørtel./LIP 360 Fiberpuds.

Tidligere malede overflader. Malingen skal være fastsiddende og ikke afsmittende.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være bæredygtigt. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Underlaget skal være fuldt afbundet og fri for restfugt. Evt. restfugt kan medføre farvenuance. Anvendes kun på lodrette flader.

Alle underlag grundes med LIP Pudsgrunder. Alger mm. afrenses inden påføring af LIP Pudsgrunder og kan påføres med pensel eller rulle.

 

Brugsanvisning  

LIP Siliconehartspuds oprøres med et langsomt gående rørværk, så man opnår en ensartet konsistens. Hvis pudsen er for kompakt, kan der tilføjes op til 1% vand. Ved brug af indfarvet puds må der ikke tilføjes ekstra vand.

LIP Siliconehartspuds kan påføres maskinelt som manuelt, i en lagtykkelse svarende til kornstørrelsen. Umiddelbart efter bearbejdes overfladen med et plast pudsebræt, indtil overfladen fremstår med ens struktur og lagtykkelse. Sørg hele tiden for at holde værktøjet rent for overskydende puds.

Det anbefales at hele flader udføres i én arbejdsgang samt at man benytter puds fra den samme produktion. Se produktionsnummer på spanden.

 

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

 

Emballage

25 kg plastspand.

 

Farve

Som standard hvid. NCS farver kan laves.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Mørke farvetoner er særligt påvirkelige over for indvirkninger fra vejrliget under udførelsen samt fra underlagets struktur og sugeevne. Det anbefales at vælge farver med lysreflektion +20%. Farver med lysreflektion lavere en 20% - på isolering mørkere end NCS S 6000-N, på teglsten mørkere end NCS S8000-N gives der ikke farvegaranti.
  • Arbejdet udføres så vægflader kan færdiggøres i én arbejdsgang og beskyttes mod klima påvirkninger under udførelse og efterfølgende afhærdning.
  • Udendørs arbejde med puds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5°C og +25°C, og ikke i direkte sol. Ved risiko for regn eller temperaturer under +5°C skal facader afdækkes.
  • Udvendig pudsning i kolde og fugtige perioder frarådes.
  • Ved varme og blæsende perioder med høj overflade udtørring er særlig høj, anbefales vand tilsætning.