Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP TIX

LIP Tix-middel anvendes som fortykningsmiddel til LIP Epoxy produkter.

LIP Tix anvendes typisk som tilsætning når LIP Epoxy produkter anvendes på lodrette flader, ved brede/dybe fuger eller ved særlige udfordrende forhold.

LIP Tix forøger standfastheden og minimerer risikoen for udvaskning.
LIP Tix tilsættes det færdigblandet epoxyprodukt under omrøring.

60 g - Varenummer 80064 , DB nr. 1597376
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Forbrug

Ca. 60g Per 12 kg epoxyprodukt.

Tørretid

Se det tekniske datablad for epoxyproduktet.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt.

Vejledning

Underlag

Alle faste, bæredygtige underlag. Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 3 mdr. med sammenhængsstyrke på min. 1,5 N/mm².

 

Rengøring

Rester af LIP epoxyprodukter på værktøj og lignende afrenses straks efter brug med sprit. Hærdet epoxy kan kun fjernes mekanisk.

Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.