Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Injektionslim

Speciel lim til fiksering af løse og skrukke fliser.

LIP Injektionslim anvendes til fiksering af løse og skrukke fliser, natursten og klinker. LIP Injektionslim kan også anvendes til injektion i sætningsrevner i beton, og andet murværk hvor man ønsker revnerne fyldt ud.

Hvid
290 ml - Varenummer 31365 , DB nr. 2391644
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +20°C.

Hærdetid

Maks. 18 timer ved +20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Lagring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage, opbevares køligt (maks. 20°C) i tæt tillukket emballage. 
Tåler ikke frost.

Vejledning

Brugsanvisning  

Lokaliser det skrukke område med eksempelvis skaftet af en hammer, eller lignende. Herefter markeres området med kridt, malertape eller lignende. Der bores huller lodret i de tilstødende fuger, pr. ca. 100 mm afhængig af flisernes størrelse. Borets diameter bør være fra 3 mm til 5 mm i diameter. Dybden af hullet justeres efter flisetykkelse og fliseklæberens tykkelse, og vær opmærksom på ikke at bore så dybt, at boret trænger ned i fliseklæberens underlag. Hullerne støvsuges grundigt, for at fjerne løse partikler og borestøv.

Man kan eventuelt slå blidt med en gummihammer omkring hullet, for at løsne yderligere partikler og borestøv. Hvis der mærkes et hulrum når injektionshuller bores, stoppes boringen af det specifikke hul. Herefter monteres LIP Injektionslimspatronen i en fugepistol, og injektionen kan påbegyndes. Spidsen af fugepatronen føres i hullet, og der presses let. Med et let tryk presses LIP Injektionslim i hullet, og hvis der er hulrum, vil LIP Injektionslim langsomt udfylde hulrummet. Hvis der flyder lim op af et af de andre huller, fortsættes injektionen indtil mængden der flyder op, svarer ca. til hvor meget der injiceres. Hvis et hul ikke kan absorbere lim, fortsættes til næste hul.

 

Rengøring

Når injiceringen er færdig, fjernes overskydende lim med varmt vand. Alternativt kan hærdet injektionslim fjernes ved iblødsætning med varmt vand, eller der kan anvendes sprit eller acetone.

 

Emballage

290 ml patroner. Skal opbevares tørt og frostfrit.

 

Farve

Hvid.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.