Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 235 Hurtig Cement

Polymerforstærket, hurtigcement til pudslag og støbning af gulve.

LIP 235 Hurtig Cement er en spændingsfattig ­polymerforstærket specialcement, der på samme måde som ­traditionel Portlandcement, finder anvendelse til fremstilling af beton og pudslag m.m.

 

LIP 235 finder især anvendelse til fremstilling af pudslag, hvor der ønskes hurtig afbinding og plastforstærkende egenskaber, f.eks. til renoveringsarbejde, hvor man ønsker at undergulvet skal være klar til belægning på kortest mulig tid. I forbindelse med vådzone/vandbelastede arealer skal LIP 235 være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

20 kg - Varenummer 242003 , DB nr. 1972530
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C­ - ­+25°C­.

Blandingsforhold

1­ del ­LIP­ 235 ­Hurtig ­Cement ­til 4­-­5 ­dele ­støbesand-/grus ­0-8 ­mm.

Anvendelsestid

Ca. 75 minutter.

Gangbar

Ca. 2 timer.

Klar til belægning

Ca.­ 3-4 ­timer ­ved ­20°C.

Klar til tæt belægning

3-4­ timer ­ved ­20°C.

Fuld belastning

Efter ­7 ­døgn ­ved ­20°C.

Lagtykkelse

10-100 mm.

Forbrug

3,1-­3,7 ­kg/­m²/cm.

Densitet

Ca. 2 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

Efter 28 døgn

v. ­forhold ­1:4. ­Min. ­35 ­N/mm².

v.­ forhold ­1:5. ­Min. ­28 ­N/mm².

Afprøvninger

GEV ­EMICODE: ­EC ­1 plus­ -­VERY ­LOW­ EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. ­6 ­mdr. ­i ­uåbnet ­emballage­.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. ­24 ­mdr. ­i ­uåbnet ­emballage­.

Vejledning

Underlag

LIP 235 kan udføres i fast kontakt på beton eller cementslidlag, eller som svømmende konstruktion på folie eller støbebats ect. I konstruktioner hvor LIP 235 udlægges i fast kontakt til underlaget, kræves minimum 10 mm. lagtykkelse i pudslaget.

Udlagt som svømmende konstruktion min. 35 mm. I forbindelse med vådrum min. 45 mm. Ved udførelse i fast kontakt til underliggende beton etc. skal den samlede konstruktion være tør før der pålægges tæt belægning.

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding. Når LIP 235 udlægges i fast kontakt skal underlaget være stabilt/ fast, tørt og uden skillemidler. Underlaget skal inden udlægning af LIP 235 Hurtigt pudslaget ­påføres et svummelag. 

Svummemørtlen blandes

på følgende måde:

  • 3 dele vand
  • 1 del LIP Betonbinder
  • 1 del LIP 235 Hurtig Cement
  • 1 del støbegrus (kornstørrelse 0-8 mm.)

Svummemørtlen røres godt sammen.

Svummemørtlen kostes herefter ud på det klargjorte underlag og LIP 235 udstøbes ned i det fugtige svummede underlag vådt i vådt.

 

Brugsanvisning

Til fremstilling af LIP 235 pudslagsbeton, anvendes almindelige tvangs eller fritfaldsblandere. Ved 100 liter blander er blandingsforholdet således:

 

Det anvendte sand/grus må ikke være forurenet af salte eller andre urenheder der kan påvirke afhærdningsprocessen. 6-11 liter vand tilsættes afhængig af sandets fugtighed. Vandmængden er beregnet på baggrund af ovntørret sand. Dette blandes til en blød, jordfugtig konsistens.

 

BEMÆRK: LIP 235 skal blandes i min. 5 minutter i tvangs- eller fritfaldsblander. Når en blanding er opblandet, tømmes tvangseller fritfaldsblanderen helt for indhold inden evt. ny blanding opstartes. LIP 235 må ikke blandes med andre cementer, og der må ikke anvendes andre tilsætningsmidler. Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdnings samt hærdetid.

 

Støbemassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. LIP 235 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 5°C og 25°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.