Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 235 Hurtig Cement

Polymerforstærket, hurtigcement til pudslag og støbning af gulve.

LIP 235 Hurtig Cement er en spændingsfattig polymerforstærket specialcement, der på samme måde som traditionel Portlandcement, finder anvendelse til frem­stilling af beton og pudslag m.m.

LIP 235 finder især anvendelse til fremstilling af pudslag hvor der ønskes hurtig afbinding og plastforstærkende egenskaber, f.eks. til renoveringsarbejde, hvor man ønsker at undergulvet skal være klar til belægning på kortest mulig tid.

20 kg - Varenummer 242003 , DB nr. 1972530
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C­ - ­+25°C­.

Blandingsforhold

1 del LIP 235 Hurtig Cement til 4-5 dele støbemix - 0-8 mm.

Anvendelsestid

Ca. 1 time.

Gangbar

Ca. 90 minutter.

Klar til belægning

Ca. 3-4 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

6 timer ved 20°C.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Lagtykkelse

10-100 mm.

Forbrug

3,1-3,7 kg/m²/cm.

Densitet

Ca. 2 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

Efter 28 døgn

v. forhold 1:4. Min. 35 N/mm².

v. forhold 1:5. Min. 28 N/mm².

Emissioner

GEV ­EMICODE: ­EC ­1 plus­ -­VERY ­LOW­ EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. ­6 ­mdr. ­i ­uåbnet ­emballage­.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. ­24 ­mdr. ­i ­uåbnet ­emballage­.

Vejledning

Underlag  

LIP 235 kan udføres i fast kontakt på beton eller cementslidlag, eller som svømmende konstruktion på folie eller støbebats ect. I konstruktioner hvor LIP 235 udlægges i fast kontakt til underlaget, kræves minimum 10 mm. lagtykkelse i pudslaget.

Udlagt som svømmende konstruktion min. 45 mm. Ved udførelse i fast kontakt til underliggende beton etc. skal den samlede konstruktion være tør før der pålægges tæt belægning.

 

Forbehandling  

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding. Når LIP 235 udlægges i fast kontakt skal underlaget være stabilt/ fast, tørt og uden skillemidler. Underlaget skal inden udlægning af LIP 235 Hurtigt pudslaget ­påføres et svummelag.

 

Svummemørtlen blandes på følgende måde:

3 dele vand

1 del LIP Betonbinder

1 del LIP 235 Hurtig Cement

1 del støbemix (kornstørrelse 0-8 mm.)

 

Svummemørtlen røres godt sammen.

Svummemørtlen kostes herefter ud på det klargjorte underlag og LIP 275 udstøbes ned i det fugtige svummede underlag vådt i vådt.

 

Brugsanvisning  

Til fremstilling af LIP 235 pudslagsbeton, anvendes almindelige tvangs eller fritfaldsblandere. Ved 100 liter blander er blandingsforholdet således:

Det anvendte støbemix- 0-8 mm må ikke være forurenet af salte eller andre urenheder der kan påvirke afhærdningsprocessen. 6-11 liter vand tilsættes afhængig af sandets fugtighed. Vandmængden er beregnet på baggrund af ovntørret sand.

Dette blandes til en blød, jordfugtig konsistens.

LIP 235 skal blandes i min. 5 minutter i tvangs- eller fritfaldsblander. Når en blanding er opblandet, tømmes tvangs- eller fritfaldsblanderen helt for indhold og rengøres grundigt, inden evt. ny blanding opstartes. Dette gøres for at undgå podning af næste blanding.

På konstruktioner med træbjælkelag monteres en trykfast isolering mellem bjælkerne, og der udlægges et glidelag bestående af 2 lag geotextil. Herefter udlægges et armeringsnet i 100x100x6 mm.

Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne eller retholt og pudses sammen. Hvis nødvendigt glittes overfladen, så den fremstår glat og lukket. Udlægning, sammenpudsning og glitning skal udføres i én arbejdsgang. Påbegynd derfor ikke større arealer, end det er muligt at færdiggøre indenfor den angivne forarbejdningstid på ca. 1 time.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Grå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • I vådrum skal der altid udføres vandtætning/vådrumssikring ovenpå støbemassen.
  • Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give svindrevner.
  • Der må ikke tilsættes yderligere vand til støbemassen, som er begyndt at afbinde/hærde.
  • Gulvvarme skal være slukket både før, og under støbning.
  • Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter støbning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.
  • LIP 235 må ikke blandes med andre cementer, og der må ikke anvendes andre tilsætningsmidler.
  • Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdnings samt hærdetid.
  • Støbemassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. LIP 235 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 5°C og 25°C.
  • Når en blanding er opblandet, tømmes tvangs- eller fritfaldsblanderen helt for indhold og rengøres grundigt, inden evt. ny blanding opstartes. Dette gøres for at undgå podning af næste blanding.