Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 460 Pladelim Grov Flex

Grå fleksibel pladelim.

Til opsætning og nedlægning af pladematerialer bestående af fibergips, fibercementplader m.m.

20 kg - Varenummer 290011 , DB nr. 2000807
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,18-0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til 3,6-4 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 45-60 min. ved 20°C.

Åbentid

Ca. 20 min. ved 20°C.

Gangbar

Tidligst efter 2 timer afhænging af temperatur, vandmængde og underlagets fugtindhold og sugeevne.

Lagtykkelse

2-50 mm.

Fuld belastning

Efter 3 døgn ved 20°C.

Forbrug

1,7 kg/m²/mm.

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 8 uger. Afretningslag ældre end 2 uger.
Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. 

Anhydritgulve med fugtindhold på maks. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, krydsfiner, spånplader, gulvgips, fibergips, fibercementplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, eksisterende flisebeklædninger samt klinker.

 

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks udblomstringer m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester o. lign. foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir og afvaskes i LIP Grundrens. Ved øvrige glatte og tætte underlag anvendes LIP Supergrund som udlægges ad en omgang med pensel/rulle. Forbruget er 2-300 g./m². afhængig af underlag. Tørretiden er ca. 1 time ved 20°C.

 

Brugsanvisning

LIP 460 Pladelim Grov Flex blandes i forholdet 0,18-0,2 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 3,6-4 liter pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Blandingen skal bruges senest 60 min. efter blandingstidspunktet.

 

LIP 460 Pladelim Grov Flex påføres underlaget med tandspartel tilpasset den aktuelle pladedimension (se mere under ”Tekniske data”). Emnet trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Der skal tilstræbes 100% klæbedækning af emnets bagside. Klæbedækning og vedhæftning bør jævnligt kontrolleres. Anvendes pladematerialer med en dimension større end 600x600 mm tilrådes det, at trække pladelim på både underlag og plademateriale således bagsiden af emnet dækkes fuldstændigt. Denne metode reducerer risikoen for kondensdannelse.

 

Der kan evt. udføres punktlimning af plader såfremt pladens egenskaber og underlaget tillader dette.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække. Ikke afhærdet pladelim må ikke hældes i afløb da afløbet kan stoppe til. Afhærdet pladelim klassificeres som alm. byggeaffald.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.