Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 360 Fiberpuds Let

Cementbaseret facadepuds til alle typer underlag

LIP 360 Fiberpuds Let anvendes som hæfte- og armeringsmørtel samt som slut­puds til varmeisoleringssystemer af mineraluld og polystyren.
Kan anvendes som armeringspuds sammen med LIP Armeringsnet på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser.

 

Til spartling på murværk, beton, gasbeton, cement- og kalkpuds samt glatte overflader. Indvendig på gipsplader, spånplader m.m. Til fin eller strukturspartling på keramiske fliser og glatte underlag. Kan også anvendes som tyndpuds på beton og murværk af glatte maskinsten. LIP 360 anvendes i øvrigt i lagtykkelser over 5 mm (2-10 mm), hvor der ønskes en letpuds med en hvid slutoverflade. Besparelsen vil være 25-30% mørtel i forhold til traditionelle mørtler.

20 kg - Varenummer 250046 , DB nr. 1972537
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Blandingsforhold

Ca. 0,28 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk

Anvendelsestid

Ca. 4 timer ved 20°C

Lagtykkelse

2-10 mm

Hærdetid

1-2 døgn dage ved 20°C

Vedhæftningsstyrke på beton

≥ 0,5 N/mm²

Vedhæftning på mineraluld/polystyren

0,08-0,16 N/mm²

Brandklasse

A1

Trykstyrke

≥ 5 N/mm²

Fleksibilitetsstyrke

≥ 2 N/mm²

Vandabsorption

W2

Diffisionsmodstandsfaktor

≤ 25

Forbrug

Ca. 1,1 kg/m²/mm

Kornstørrelse

Op til 1 mm

Afprøvninger

DS/EN: 998-1

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Vejledning

Forbehandling

Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. Gamle porøse malinglag, olie, voks, puds- og kalkrester m.m. skal afrenses inden spartling. Fedtede overflader afrenses inden spartling med LIP Grundrens forholdet 1:10. Hæfter på ladematerialer som f.eks. gipsplader, ­spånplader, og gasbeton m.v. Forinden grundes med LIP Primer 54 i forholdet 1:3. På sugende materiale udendørs skal underlaget opfugtes grundigt inden spartling.

 

Udførelse

Vedhæftningsforbedrer: Er velegnet som vedhæftningsforbedrer til grovpuds. LIP 360 påføres vandret med en grov tandspartel. Efterfølgende pudslag må tidligst på­føres efter to døgn.

Underlag for tyndpuds: er desuden velegnet som underlag for tyndpuds, silikatpuds, silikatmaling o. lign.

LIP 360 påføres underlaget. Derefter afrettes og filtses pudsen. LIP 360 kan overfladebehandles, når pudsen er hærdet og tør. Ved normal temperatur (20°C) efter ca. 1 uge. Når LIP 360 anvendes som puds i den maksimale lag­tykkelse på ca. 10 mm. kan det, specielt på svagt/ikke sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lags behandling.

Første dag påføres LIP 360 som grundingslag. Den efterfølgende dag påføres næste lag til den ønskede lagtykkelse.

Overfladen filtses, hvis den skal males, eller efterlades til færdigbehandling med indfarvet slutpuds.

LIP 360 kan desuden anvendes som armeringspuds. LIP 360 påføres i ca. 4-5 mm lagtykkelse, hvorefter armeringsnet ilægges. Dagen efter påføres et dækningslag til en samlet lag­tykkelse på ca. 8 mm. Det anbefales altid at foretage en ­vedhæftningsprøve. Temperaturen skal være minimum +5ºC – også i under­laget under hele afhærdningen. Ved lave temperaturer anbefales inddækning og eventuelt opvarmning.

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet ca. 0,28 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til ca. 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. LIP 360 påføres med en spartel, eller sprøjtes på i lagtykkelser fra 2-10 mm i éen arbejdsgang. Evt. efterspartling og slibning udføres når spartellaget er afhærdet. Ønskes der struktur i overfladen, kan LIP 360 filtses til den ønskede struktur.

 

LIP 360 kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 5°C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås. Det anbefales kun at bruge LIP 360 i sommerhalvåret for at undgå evt. nattefrost.

 

Efterbehandling

Efter gennemtørring kan LIP 360 males med kalkfast maling. Gennemtørringen er afhængig af spartellagets tykkelse, temperatur og vejrforhold samt underlagets ­fugtindhold. Maling på fugtigt underlag kan medføre kalkudslag. Malingproducenter­nes anvisning til maling på cementbundne underlag skal følges.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt 

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gælden de normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.