Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 360 Fiberpuds Let, hvid

Cementbaseret facadepuds til alle typer underlag.

LIP 360 Fiberpuds Let er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdeligheden.

20 kg - Varenummer 250046 , DB nr. 1972537
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

Ca. 0,28 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 4 timer ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Lagtykkelse

2-10 mm.

Hærdetid

1-2 døgn dage ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Vedhæftningsstyrke på beton

≥ 0,5 N/mm².

Vedhæftning på mineraluld/polystyren

0,08-0,16 N/mm².

Brandklasse

A1.

Trykstyrke

≥ 5 N/mm².

Fleksibilitetsstyrke

≥ 2 N/mm².

Vandabsorption

W2.

Diffisionsmodstandsfaktor

≤ 25.

Forbrug

Ca. 1,1 kg/m²/mm.

Kornstørrelse

Op til 1 mm

CE-mærkning

DS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Underlag  

Beton. Murværk af f.eks. glatte maskinsten og kalksandsten. Letklinkerbeton, Gasbeton. Fibergips, gips og krydsfiner. Pladeunderlag til facadepuds. Eksisterende fliser og malede underlag (kun indendørs).

 

Forbehandling  

Underlaget kan være tørt eller let fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. Gamle porøse malinglag, olie, voks, puds- og kalkrester m.m. skal afrenses inden spartling. Fedtede overflader afrenses inden spartling med LIP Grundrens forholdet 1:10 og efterskylles med vand.

 

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

  • Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.
  • Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.
  • Fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

 

Brugsanvisning  

Blandes i forholdet ca. 0,28 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til ca. 5,6 liter vand pr. 20 kg sæk.
Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. LIP 360 Fiberpuds Let påføres med en spartel, eller sprøjtes på i lagtykkelser fra 2-10 mm i én arbejdsgang.

Tyndpuds på sokler, beton samt glatte overflader: LIP 360 Fiberpuds Let påføres i op til 10 mm pr. Lag, og bearbejdes med pudse- eller filtsebræt.

Det kan på svage eller ikke sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lags behandling.

På ikke sugende underlag udføres opgaven over 2 dage. Første dag påføres et kontaktlag med stålspartel. Tidligst næste dag påføres et nyt pudslag, der filtses og pudses.

LIP 360 Fiberpuds Hvid kan også bruges til murstensmønster.

Tyndpuds på kalksandsten og glatte maskinsten: LIP 360 Fiberpuds Let er velegnet som tyndpuds på murværk af glatte maskinsten. Pudsen påføres underlaget med et stålbræt. Når pudsen er fingertør, filtses overfladen med et filtsebræt eller en fugtig svamp for at opnå et ensartet udtryk.

LIP 360 Fiberpuds Hvid kan anvendes til fyldning af tilbageliggende fuger op til 10 mm. Dette anbefales, hvor der efter en facadeafrensning er fastsiddende malingsrester i fuger, hvor man ønsker sikkerhed for god vedhæftning. Efterfølgende overfladebehandles med LIP 360 Fiberpuds Let. Det anbefales altid at foretage en vedhæftningsprøve.

Armering med glasfibernet: LIP 360 Fiberpuds Let anvendes til armering med LIP Armeringsnet 4 x 4 mm på underlag med risiko for revnedannelser, såsom krydsfiner, gips samt fibergips. Pudsen påføres i ca. 3 - 4 mm lagtykkelse. Armeringsnettet presses ind i den våde puds med glat spartel i den yderste 1/3 del af laget. I alle samlinger skal nettet overlappe med minimum 10 cm. Tidligst dagen efter påføres et slutpudslag, som filtses/glittes eller pudses.

 

Efterbehandling

Efter hærdning kan LIP 360 Fiberpuds Let males med en egnet maling såsom LIP Pushfinish. Hærdningen er afhængig af pudslagets tykkelse, temperatur og vejrforhold samt underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag kan medføre kalkudslag. Malingproducenternes anvisning til maling på cementbundne underlag skal følges.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Hvid.

 

Generel

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Temperaturen skal være minimum +5ºC også i underlaget. Ved lave temperaturer anbefales inddæk­ning og eventuelt opvarmning.
  • For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.
  • Det anbefales kun at bruge LIP 360 Fiberpuds Let i sommerhalvåret for at undgå evt. nattefrost.
  • Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde.