LIP Klinkefuge

Grovkornet cementbaseret klinkefuge.

LIP Klinkefuge er en fleksibel, polymerforstærket, cementbaseret fugemørtel med vand og smudsafvisende egenskaber. LIP Klinkefuge anvendes til fugning af keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mosaik og glas m.m. LIP Klinkefuge er frostsikker og kan anvendes både inden- og udendørs.

LIP Klinkefuge Grå
5 kg - Varenummer 2184588 , DB nr. 2184588
20 kg - Varenummer 220001 , DB nr. 1972515
LIP Klinkefuge Råhvid
5 kg - Varenummer 2797231 , DB nr. 2797231
20 kg - Varenummer 220018 , DB nr. 1972516
LIP Klinkefuge Manhatten, lysegrå
5 kg - Varenummer 3231388 , DB nr. 3231388
20 kg - Varenummer 220025 , DB nr. 1972517
LIP Klinkefuge Koksgrå
5 kg - Varenummer 3683109 , DB nr. 3683109
20 kg - Varenummer 220032 , DB nr. 1972518
LIP Klinkefuge Brun
5 kg - Varenummer 2184604 , DB nr. 2184604
LIP Klinkefuge Bahamabeige
5 kg - Varenummer 2184620 , DB nr. 2184620
LIP Klinkefuge Jasmin
5 kg - Varenummer 70149 , DB nr. 5780189
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C.

Blandingsforhold

0,15 liter vand pr. kg pulver svarende til 3 liter vand pr. 20 kg sæk.

Forbrug

0,5-2 kg/m² afhængig af fugebredde og flisestørrelse.

Konkret forbrug kan beregnes på lip.dk eller via LIP ́s App.

Anvendelsestid

1-2 timer ved 20°C.

Gangbar

Tidligst efter 12 timer ved 20°C.

Klar til vandpåvirkning

Efter 24 - 48 timer ved 20°C afhængig af flisens sugeevne.

Klar til fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Afprøvninger

DS/EN 13888: CG2WA.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

Flisefladen skal være ren og tør. Fugerne skal være fri for rester af fliseklæb og have en ensartet dybde. Stærkt sugende fliser opfugtes med rent vand inden fugning. På organiske underlag som ikke er 100% mekanisk stabile kan fugemassen tilsættes LIP Multibinder for at øge ­elasticiteten. 

 

Brugsanvisning

Blanding foretages med 0,15 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 3 liter vand pr. 20 kg. sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Fugemassen påføres fliserne diagonalt med gummispartel eller fugebræt indtilfugerne fremstår helt fyldte og ensartede.

 

Når fugemassen har sat sig efter 15-45 min. rengøres fliseoverfladen med en hårdt opvredet svamp som hyppigt skylles i rent vand. Fugeslør kan på syreresistente overflader fjernes med LIP Klinkerens jvf. anvisningerne, dog tidligst efter 12 timer når fugemassen er tilstrækkelig afhærdet.

 

Bemærk: Fugning kan sædvanligvis først foretages 24-48 timer efter endt flisemontering. Ved store fliser (større end 60x60 cm) anbefales op til 4 døgn før fugning. Nyfugede arealer må ikke afdækkes samt påvirkes af træk, varme og anden kraftig udtørring. Fugemassen er indfarvet med pigmenter som på visse flisetyper kan være svære fjerne. Fugemassen kan i begyndelsen afgive overskudsfarve. Uens sugende flisekanter, varierende vand/cementforhold, samt restfugt i underlag, kan medføre variation i fugefarven.

 

Ved fugning af fliser på underlag som ikke er 100% mekanisk stabile, kan der tilsættes LIP Multibinder til fugemassen for at øge elasticiteten.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation   henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke på­tage os ansvar herfor.